Zapalenie pęcherza moczowego

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Artykuł opracowany przez klinikę weterynaryjną Therios :

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Klinikę Weterynaryjną Therios.


Spis treści

[edytuj] Zapalenie pęcherza moczowego

Zapalenie pęcherza moczowego u psów i kotów najczęściej ma pochodzenie bakteryjne, rzadziej spotkać się można z zapaleniem grzybiczym lub pasożytniczym.

Organizm wytworzył liczne mechanizmy zabezpieczające przed przedostawaniem się drobnoustrojów do pęcherza moczowego, jednak w pewnych okolicznościach mechanizmy te zawodzą i dochodzi do stanów zapalnych tego narządu.

Mechanizmy zabezpieczające:

 • Częste, jednokierunkowe wydalanie moczu
 • Bariery ochronne błony śluzowej
 • Przeciwbakteryjne właściwości moczu


[edytuj] Przyczyny

Bakterie
 • u psów bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego jest jedną z najczęściej występujących chorób dolnych dróg moczowych. Z najczęściej stwierdzanych w badaniu bakteriologicznym bakterii wymienić należy E. coli (40-50% przypadków), gronkowce, paciorkowce, Proteus i Enterobacter.
 • u kotów poniżej 10 roku życia bakteryjne zapalenie pęcherza stwierdza się rzadko, zdecydowanie częściej występuje u kotów powyżej 10 roku życia, u których związane jest najczęściej z niewydolnościa nerek.
Grzyby
najczęściej stanowią wyłącznie zanieczyszczenie próbki w czasie pobierania. Możliwe jest zakażenie grzybicze u psów długotrwale leczonych antybiotykami, przy osłabieniu odporności lub przy grzybicach wielonarządowych.
Pasożyty
sporadycznie w moczu można znaleźć jaja pasożytów Dioctophyma renale (pasożyt nerek) lub niecienie z rodz. Capillaria.


[edytuj] Czynniki predysponujące

 • przesiadywanie na zimnym podłożu
 • kamice pęcherza moczowego
 • nowotwory pęcherza moczowego
 • nietrzymanie moczu
 • choroby prostaty
 • zaburzenia hormonalne (np. nadczynność kory nadnerczy, cukrzyca, nadczynność tarczycy)
 • spadek odporności
 • zapalenia pochwy i macicy
 • zapalenie nerek
 • jatrogenne zapalenie pęcherza moczowego - np. w czasie cewnikowania, czy polekowe (np. po leku *przeciwnowotworowym - cyklofosfamidzie)


[edytuj] Objawy

 • krwiomocz
 • bolesność przy oddawaniu moczu
 • częste oddawanie moczu
 • choroba może przebiegać bezobjawowo (zwłaszcza przy grzybiczym lub pasożytniczym zapaleniu pęcherza)

[edytuj] Rozpoznanie

 • badanie kliniczne - może nie wykazać nieprawidłowości
 • badanie moczu - badania biochemiczne, ciężar właściwy, badanie bakteriologiczne i badanie osadu moczu
 • badania krwi - w przypadku podejrzenia choroby ogólnoustrojowej
 • Rtg, Usg - są bardzo ważne w ustaleniu pierwotnej przyczyny zapalenia pęcherza moczowego


[edytuj] Postępowanie

Podstawą leczenia jest zwalczanie drobnoustrojów (antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpasożytnicze) oraz leczenie choroby podstawowe (jeżeli taka występuje).

Przy zapaleniu bakteryjnym terapia antybiotykowa powinna trwać przynajmniej 2 tygodnie! Około 4-7 dni po rozpoczęciu leczenia należy wykonać kontrolne badanie moczu. Jeżeli dojdzie do nawrotu choroby, leczenie bezwzględnie powinno być poprzedzone badaniem bakteriologicznym moczu i powinno trwać minimum miesiąc. Kontrolne badanie bakteriologiczne moczu wykonuje się po 3-5 dniach od rozpoczęcia terapii i następnie kilka dni po zakończeniu podawania leków.

autor: lek. wet. Maja Ingarden, http://therios.strefa.plOgłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota