Wystawy kanarków

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Mam nadzieję, że warto przyjrzeć się jeszcze raz tematowi wystaw i rozwinąć go trochę, opisując jaki jest sens ich organizowania i po co właściwie się to robi. Zapraszam do lektury tych z Państwa, dla których jest to sprawa zupełnie nowa. Zapraszam również tych, którzy od lat zajmują się chowem i hodowlą kanarków i innych ptaków, aby po lekturze zastanowili się nad tym jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasze wystawy, aby odświeżyli sobie pewne wiadomości i docenili znaczenie prawidłowo przeprowadzonego konkursu, jego wpływ na hodowlę i decyzje z nią związane.

Wystawy są nieodzowną częścią działania każdej organizacji zrzeszającej hodowców kanarków, papug i ptaków egzotycznych. Bez nich trudno wyobrazić sobie życie tych organizacji. Czemu służą wystawy zwierząt? Czy tylko zaspokojeniu próżności właścicieli pięknych okazów chcących się nimi pochwalić? Czy służą do rozdania jak największej ilości dyplomów, medali i okazałych pucharów? Ktoś powie, że zwierzęta męczą się na wystawach, a więc są one wysoce niehumanitarne. Pamiętam jak kiedyś w katowickim "Spodku" usłyszałem podczas wystawy psów rasowych takie, pełne oburzenia zdania : "Ja to bym kazał temu sędziemu pokazywać tak zęby, jak to robią psy. Jak można je tak męczyć. Biedne psy!".

Czy rzeczywiście z wystawami jest, aż tak źle? Otóż nie! Wystawy mają swoje bardzo ważne zadania, o których powinni wszyscy miłośnicy zwierząt wiedzieć i pamiętać.

Trudno przeprowadzić tak ważną dla hodowli ocenę, bez przywożenia zwierząt w jedno miejsce, by je ocenić i porównać. Tak więc pewien stres związany z wystawami jest niestety warunkiem koniecznym, bez niego nie ma co marzyć o prowadzeniu normalnej hodowli. Trzeba zaznaczyć, że dla zwierząt nie jest to, aż tak duży stres jakby się mogło wydawać. Pseudo obrońcy zwierząt i tak znajdą wiele argumentów przeciwko organizacji wystaw, czy prowadzeniu hodowli zwierząt, ale to temat na zupełnie inne rozważania.

Oczywiście bardzo ważna jest satysfakcja z osiąganych na wystawach sukcesów. Zdobyte medale, dyplomy i puchary wzmagają potrzebę rywalizacji, która jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność konkursów i wystaw, jest to też swoisty "motor napędowy", dzięki któremu osiągany jest między innymi rozwój hodowli. Nie można o tym zapominać. Ilość medali, pucharów i innych nagród decyduje w dużej mierze o atrakcyjności wystawy, lecz nie jest to jednak najważniejszy i jedyny cel jej organizowania. Uczestnictwo w takich imprezach jest bardzo ważne z innego powodu. To tutaj dokonuje się oceny ptaków i hodowca ma okazję sprawdzić efekty swojej pracy hodowlanej. Na podstawie ocen uzyskanych przez ptaki hodowca powinien dokonywać wyboru ptaków do dalszej hodowli. Dlatego wystawia się ptaki młode, pochodzące z lęgów z tego samego roku, w którym organizowana jest wystawa. Są sporadycznie organizowane konkursy, w zasadzie wystawy starszych kanarków, ale one służą głównie uatrakcyjnieniu głównej imprezy.

Zaznaczę jednak na wstępie jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie należy pamiętać o nazewnictwie. Utarło się używać słowa "wystawa" jako określenia konkursu i wystawy jednocześnie. Jednak najpierw organizowany jest konkurs, zamknięty dla wystawców i zwiedzających. Konkurs odbywa się najczęściej dzień przed wystawą. W konkursie biorą udział zgłoszone tam kolekcje i ptaki pojedyncze, podzielone na tak zwane klasy konkursowe. Aby prawidłowo przeprowadzić taki konkurs organizator posługuje się regulaminem, który określa sposób przyjmowania ptaków, podziału ich na grupy, przyznawania lokat, tytułów i nagród.

Oceny dokonują sędziowie - eksperci. Są to osoby, które po odbyciu odpowiedniego szkolenia z zakresu oceny ptaków (obejmującego takie zagadnienia jak: chów i hodowla ptaków, wzorce ras i odmian barwnych, genetyka, zasady i metody oceny ptaków), odbyciu praktyki pod okiem doświadczonego eksperta i zdaniu egzaminów uzyskują uprawnienia do przeprowadzenia takiej oceny. Eksperci mają bardzo duży wpływ na rozwój hodowli kanarków, ponieważ często od ich ocen zależą decyzje hodowców o dalszym kierunku hodowli danej rasy, czy odmiany. Dlatego bardzo ważna jest tutaj etyka "zawodowa", ponieważ sędzia nie może się kierować w swoich ocenach i wyborach innymi względami niż dobro hodowli i jej prawidłowy rozwój. Nie ma tu miejsca na osobiste sympatie i antypatie. Sędzia, który nie kieruje się tymi zasadami, nie powinien oceniać ptaków, ponieważ dobrego eksperta cechuje duża wiedza i umiejętności oraz obiektywizm. Niedopuszczalne jest, aby przed wystawą ekspert, na której ma oceniać jeździł do hodowców i pomagał im kompletować kolekcje właśnie na nią! Nad pracą i szkoleniem ekspertów czuwa Kolegium Sędziowskie (na przykładzie PFO), które deleguje ekspertów do oceny ptaków w poszczególnych organizacjach lub ich oddziałach, przeprowadza szkolenia i egzaminy dla sędziów i przygotowuje ich do pracy.

Podczas konkursu sędzia - ekspert ocenia kolekcje i ptaki pojedyncze. Następnie po podliczeniu punktów, ustaleniu kolejności w poszczególnych grupach i ustawieniu zwycięskich kolekcji na podium następuje otwarcie wystawy, w której uczestniczyć mogą zwiedzający. Dlaczego tak odbywa się konkurs? Dla zachowania maksymalnej bezstronności ekspert nie może wiedzieć do kogo należą właśnie oceniane przez niego ptaki, dlatego klatki otrzymują numery nadawane przez organizatora, w taki sposób, aby nie było możliwe skojarzenie klatek i osadzonych w nich ptaków z ich hodowcami. Ekspert nie może podczas oceny kontaktować się z wystawcami, ani w jakikolwiek sposób próbować dowiedzieć się czyje kanarki ocenia. Może natomiast rozmawiać jedynie z ekipą obsługującą konkurs, która powinna się składać z osób zaufanych i co najważniejsze nie wystawiających ptaków. Oczywiście różne są możliwości skompletowania takiej grupy, ale dla zachowania bezstronności powinno się to tak odbywać. Najważniejsze jest, aby nikt nie sugerował ekspertowi czyje ptaki właśnie ocenia. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i niszczy całą ideę konkursu. Dodatkowo obecność osób postronnych może rozpraszać eksperta i powodować płochliwość ptaków, co poważnie utrudnia ocenę. Dlatego też ocena nie może się odbywać przy udziale publiczności, w miejscach narażonych na hałas, przeciąg, nagłą zmianę temperatur i złe oświetlenie.

autor: Grzegorz Kopeć, Polska Federacja Ornitologiczna
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 10/2005Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota