Współczesna Arka Noego

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Organizacja Narodów Zjednoczonych w końcu lat 90. XX wieku uchwaliła Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Polska jest jednym ze 196 krajów, które ratyfikowały tę konwencję. Instytutowi Zootechniki w Krakowie powierzono zadania związane z koordynacją działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Ochroną zostało objętych 75 najcenniejszych ras, odmian i rodów. Przedstawiamy niektóre z nich

Spis treści

[edytuj] Kura - zielononóżka kuropatwiana

Zielononóżka kuropatwiana to najbardziej znana rasa rodzimych kur wyodrębniona przez hodowców w końcu XIX wieku. Wówczas nazywano je po prostu "kury galicyjskie". Ich nazwa pochodzi od jasnozielonego koloru nóg u niosek i kogutów oraz szarego koloru piór kur przypominającą pióra kuropatw. Koguty, jak to u ptaków, są okazalsze od ich partnerek. Na szyi i głowie mają złoto-pomarańczowe pióra. Podobna, jest ich grzywa. Zielononóżki zwracają uwagę dobrymi cechami nieśnymi, dobrze wykorzystują walory naturalnego środowiska, a więc świetnie przystosowane są do ekstensywnej hodowli na wolnych wybiegach poza kurnikiem, są odporne na niskie temperatury. Zielononóżki cechują się lekką budową ciała (średnio około 1,5kg), a ich jaja o kremowej skorupie (55-58g) niewielką zawartością cholesterolu. Od 1997 roku Instytut Zootechniki przejął do swojego zakładu doświadczalnego w Chorzelowie kilka rodów zachowawczych kur, w tym zielononóżkę kuropatwianą. Stado to składa się obecnie z 520 kur i 52 kogutów.

[edytuj] Koń huculski

Typ konia huculskiego wytworzył się na Huculszczyźnie we wschodnich Karpatach. Hucuły to małe, krępe konie o różnorodnej maści - gniade, kare, myszate, srokate, o dużej wytrzymałości i odporności na choroby, niewybredne - jeżeli chodzi o wyżywienie, cechujące się długowiecznością, dużą płodnością i łatwością przystosowania do trudnych warunków środowiskowych.

Ich cechy kształtowały się na połoninach Czarnohory, gdzie przebywały praktycznie okrągły rok. Od 1899 roku z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego i Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego na Huculszczyźnie utworzono kilka stacji huculskich ogierów rasowych. W pierwszych latach XX wieku stworzono w Kołomyi wielką rządową stadninę koni huculskich. Pierwsza i druga wojna światowa zniszczyły hodowlę koni huculskich. Odbudowę pogłowia rozpoczęto od kilku ocalałych w Polsce ogierów i klaczy oraz 12 klaczy i jednego ogiera pochodzenia węgierskiego ocalałych na terenie Niemiec, oddanych Polsce w ramach rewindykacji.

Od dwudziestu lat Instytut Zootechniki w Krakowie prowadzi hodowlę zachowawczą koni huculskich w swoim Zakładzie Doświadczalnym w Odrzechowej koło Rymanowa. Obecnie stado liczy 30 klaczy rozpłodowych i 3 ogiery.

[edytuj] Cakiel polska owca górska

To stara, prymitywna rasa owiec białych i barwnych, występujących kiedyś na terenie Karpat południowych i częściowo na Bałkanach. Cakle dotarły na teren Polski w czasie przemieszczania się wołosko-ruskich plemion pasterskich wzdłuż łańcucha Karpat między XIV i XVI wiekiem. Owca cakla jest ściśle związana z życiem i kulturą karpackich górali. Wykorzystywano jej mięso, mleko do wyrobu serów: bundzu, bryndzy i oscypka, ale także skóry i wełnę na odzież i wyroby artystyczne. Cakle to owce o budowie wykształconej przez pokolenia życia w górskich terenach. Nieduże, o harmonijnie ukształtowanym tułowiu, dość cienkich, lecz silnych nogach, kosmkowej okrywie, co chroni ją przed surowym górskim klimatem. Tryki mają długie, ślimakowate rogi, a maciorki są zarówno rogate jak i bezrogie. Owce te dają grubą mieszaną wełnę, białą i czarną rudziejącą lub siwiejącą. Cakle z Beskidu Śląskiego i z Podhala dały punkt wyjścia do wytworzenia uszlachetnionej rasy polskiej owcy górskiej. Prace nad utworzeniem polskiej rasy górskiej rozpoczęto w połowie lat 50. w Grodźcu Śląskim, należącym do Instytutu Zootechniki, gdzie znajduje się obecnie stado złożone z 73 maciorek i 5 tryków.

opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 06/2005

[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota