Wskazania i przeciwwskazania do stosowania hipoterapii

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

WSKAZANIA

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.

Dzieci

Zespoły neurologiczne

1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.

2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.

3. Minimalne uszkodzenia mózgu.

4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.

5. Dzieci niedowidzące i niewidome.

6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

1. Wady postawy.

2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.

3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka szyjnego kręgosłupa).

2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.

3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.

4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

1. Stwardnienie rozsiane.

2. Stany po udarze.

3. Stany po urazach czaszkowo - mózgowych.

4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.

5. Choroby i zaburzenia psychiczne.

6. Uzależnienia.

7. Patologie społeczne.


PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne:

•Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.

•Nie wygojone rany.

•Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.

•Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

•Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.

•Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.

•Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Downa.

•Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.

•Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.

•Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.

•Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.

•Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.

•Podwyższona temperatura.

•Ostre choroby infekcyjne.


Przeciwwskazania względne:

•Padaczka . •Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

•Zaburzenia mineralizacji kości.

•Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.

•Dyskopatia.

•Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.

•Schorzenia okulistyczne wymagana konsultacja.

•Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.

www.pthip.org


źródło: http://www.konie.wortale.net/Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota