Wpływ stresu i strachu na zdrowie królików

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Wpływ stresu i strachu na stan zdrowia królików.

Strach i stres są bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na stan zdrowia królików. Zwierzęta te znacznie szybciej reagują na wspomniane czynniki, niż np. na ból. Wyczuwalność niebezpieczeństwa jest natychmiast przekazywana do rdzenia nadnerczy co prowadzi do uwolnienia adrenaliny, która pobudza reakcję alarmową. W wyniku tych zmian następuje przyspieszenie skurczów serca, a tym samym podniesienie ciśnienia krwi, wzrasta wentylacja płuc.

Krew zostaje skierowana głównie do układów odpowiedzialnych za sytuacje alarmowe tj. mózgu, serca i kończyn, natomiast w znacznie mniejszym stopniu do pozostałych układów tj. płciowego, moczowego i pokarmowego. Motoryka przewodu pokarmowego ulega zahamowaniu, następuje zachwianie równowagi drobnoustrojów w jego końcowym odcinku. Znacznemu zużyciu ulegają rezerwy energetyczne wątroby.

Wszystkie te zmiany wynikające m.in. z niedokrwienia wyżej wymienionych układów prowadzą do powstania biegunki, zapalenia jelit i enterotoksemii (choroba zakaźna wywołana przez bakterie beztlenowe).

Z powyższych powodów należy w miarę możliwości unikać sytuacji stresowych, które u królików występują bardzo często. W pobliżu hodowli nie powinno być psów, kotów, gryzoni. Odwiedzający nasze króliki powinni być poinstruowani o sposobie zachowania się w rejonie klatek bądź zagród. Przy zakupie nowych zwierząt z pewnego źródła należałoby zabrać odrobinę ściółki, by królik w nowym miejscu poczuł znajomy zapach. W wypadku wystąpienia sytuacji stresowych należy zapewnić dostęp do pokarmu zawierającego włókno, które pobudza motorykę jelit.


Do opracowania tematu wykorzystałem dane z książki Choroby Królików, pod redakcją naukową prof. Krzysztofa Kostro i prof. Zdzisława Glińskiego.


Redaktor: Stefan
Źródło: http://krolikarzpolski.pl/Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota