Warunki użycia psa bojowego

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

W Polsce nie ma przepisów regulujących kwestię wykorzystania i użycia psa. Można powiedzieć, że owa próżnia prawna jest swoistym ewenementem, ponieważ żaden przepis nie zabrania trzymania psa, ale nie określa też do czego ma on człowiekowi służyć. Jest niemal regułą, że psy ras bojowych nabywane są w celu czysto użytkowym (obrona i stróżowanie) i każdy może to zrobić w majestacie prawa. To samo prawo nie określa jednak, jakiemu celowi ma służyć pies i w jakich okolicznościach posiadacz może go użyć w przypadku ewidentnego zagrożenia. To jakbyśmy mieli prawo do nabycia samochodu, lecz możliwość korzystania z niego byłaby ograniczona, ponieważ zapomniano o opracowaniu prawa o ruchu drogowym.

Jeśli w myśl przepisów mamy prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, między innymi przy użyciu psa, to ustawodawca powinien określić w klarowny sposób okoliczności w jakich możemy to zrobić, na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że posiadacz psa bojowego ma poważne wątpliwości co do skutków prawnych jego użycia.

Ponieważ z podobnym problemem spotkałem się wielokrotnie, podjąłem próbę skodyfikowania okoliczności wykorzystania i użycia psa przez przeciętnego amatora. Może skłoni to uprawnione organy ustawodawcze do zajęcia się tym tematem. Pragnę również zaznaczyć, że podane przeze mnie przypadki wykorzystania i użycia psa nie mogą być obowiązującą normą prawną, ale projektem do dyskusji nad stworzeniem takich właśnie unormowań.

Spis treści

[edytuj] Psa bojowego można wykorzystać:

 • do ochrony osobistej;
 • do pilnowania mieszkania lub innego obiektu;
 • do pilnowania terenu;
 • do pilnowania pozostawionych przedmiotów.

[edytuj] Psa bojowego można użyć:

 • w obronie własnej;
 • w obronie innych osób;
 • w celu udaremnienia zamachu na mienie własne lub innych osób;
 • do pościgu za sprawcą przestępstwa;
 • w celu udaremnienia ucieczki sprawcy przestępstwa podczas próby jego zatrzymania;
 • do pilnowania sprawcy przestępstwa w miejscu jego zatrzymania do chwili przybycia funkcjonariuszy uprawnionych służb.

[edytuj] Warunki użycia psa bojowego:

 • użycie psa musi być poprzedzone wezwaniem do zaniechania czynu, następnie ostrzeżeniem, że zostanie użyty pies;
 • wyjątek stanowi gwałtowny i niespodziewany atak, wówczas pies broni samoczynnie;
 • w przypadku osiągnięcia zamierzonego celu, akcja psa musi zostać przerwana;
 • użycie psa może nastąpić tylko wówczas, gdy na pierwsze polecenie przewodnika daje się on odwołać z ataku;
 • atak psa musi być ograniczony do niezbędnego minimum; nie może on znęcać się nad pokonaną ofiarą bez względu na ciężar gatunkowy popełnionego przez nią przestępstwa;
 • należy przestrzegać zasady, by pies wyrządził atakowanej osobie jak najmniejszą krzywdę;
 • rannemu i obezwładnionemu napastnikowi należy udzielić, w miarę możliwości, pierwszej pomocy;
 • użyty pies nie może stanowić zagrożenia dla innych osób;
 • psa można użyć bez kagańca tylko do sprawcy, który dopuścił się przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności od lat 3 wzwyż;
 • nie można użyć psa, gdy po ostrzeżeniu napastnik zaniecha ataku;
 • o każdym przypadku użycia psa, należy niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę policji.

[edytuj] Psa nie wolno użyć:

 • przeciwko dzieciom do lat 14 (decyduje wygląd zewnętrzny, a nie metryka);
 • do osób z widocznym kalectwem;
 • do kobiet z widoczną ciążą;
 • w stosunku do starców i osób zniedołężniałych;
 • przeciwko innym zwierzętom, jeśli nie stanowią one zagrożenia dla człowieka.
autor: Leonard Wach
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 10/2005

W odpowiedzi na ten artykuł Pan Tadeusz z Wrocławia nadesłał list, w którym zasygnalizował wiele wątpliwości. List ten stał się inspiracją do napisania przez Pana Leonarda artykułu będącego odpowiedzią na otrzymany list - "Warunki użycia psa bojowego – odpowiedź na uwagi czytelników".
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota