Wścieklizna

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Naukowa nazwa wścieklizny to rabies lub lyssa. Określenia te pochodzą od łacińskiej nazwy wirusa, który wywołuje tę niebezpieczną chorobę - ssRNA(-) wirus Rabies virus (RABV) z rodziny Rhabdoviridae, rodzaju Lyssavirus. Wirus wścieklizny atakuje system nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy) ssaków. Teoretycznie, wszystkie ssaki mogą zachorować i stać się nosicielami wirusa wścieklizny, najczęściej jednak chorują nietoperze, lisy, borsuki i inne mięsożerne, gryzonie, zajęczaki, a także psy i koty. Ptakom, gadom i płazom wirus wścieklizny nie zagraża. Ludziom, niestety, tak.

W końcowym stadium choroby wirus wścieklizny znajduje się w ślinie zainfekowanego zwierzęcia, dlatego wystarczy ugryzienie, lub nawet tylko zadrapanie (lizaną wcześniej przez zwierzę łapą), by doszło do zarażenia. Chorobę cechuje długi okres utajnienia - od 10 dni do ponad roku, a najczęściej kilka miesięcy. Rozróżnia się dwa typy przebiegu choroby - gwałtowny i spokojny (porażenny). W przypadku odmiany łagodnej nie obserwuje się agresji u chorych zwierząt, a jedynie chwiejny krok, trudności z oddychaniem, paraliż mięśni szyjnych i gardła, zmiana trybu życia z nocnego na dzienny lub odwrotnie. W przypadku odmiany gwałtownej zwierzęta stają się niespokojne, agresywne, nie poznają swoich opiekunów (w przypadku zwierząt domowych), mają dziki wzrok, gryzą prawdziwe i wyimaginowane obiekty, mogą być też niewrażliwe na ból. U ludzi, po okresie utajnienia choroby, występują objawy ogólne - pieczenie w miejscu ukąszenia, ból potylicy, gorączka, brak apetytu, czasami halucynacje. Po kilku dniach następują objawy właściwe odpowiadające którejś z dwóch odmian wścieklizny - łagodnej lub agresywnej (wodowstręt, konwulsje, paraliż). Po około tygodniu od wystąpienia objawów (zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi) następuje śmierć.

Co zrobić, jeżeli zostaniemy ugryzieni przez zwierzę, u którego podejrzewamy wściekliznę? Przede wszystkim należy przemyć ranę wodą z mydłem i pozwolić jej swobodnie krwawić. Konieczne będzie niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza. Ważne jest też, aby doprowadzić do schwytania zwierzęcia i przebadania go pod kątem obecności wirusa wścieklizny (najlepiej poprzez specjalne instytucje lub zachowując ogromną ostrożność!). Zwierzę takie poddane będzie kwarantannie i obserwacji. Gdyby doszło do zarażenia człowieka, wirus musiałby znajdować się w ślinie zwierzęcia, co świadczyłoby o ostatnim stadium jego choroby. Jeżeli zwierzę przeżyje 15-dniowy okres obserwacji, licząc od momentu ugryzienia człowieka, to można założyć, że człowiek nie został zarażony.

Do dzisiaj medycyna nie zna lekarstwa przeciwko już zdiagnozowanej wściekliźnie. Jeżeli objawy choroby wystąpią u człowieka, szansa wyzdrowienia jest mniejsza, niż minimalna. Historia medycyny zna tylko kilka takich przypadków. Jeżeli natomiast objawy nie wystąpiły, pacjentowi podaje się surowicę oraz serię szczepionek (kiedyś wstrzykiwanych do mięśni brzusznych, obecnie w na ogół w ramię). Dzięki długiemu okresowi wylęgania choroby jest szansa na uodpornienie organizmu, zanim wystąpią objawy. Osobom, które z racji swojego zawodu mogą być częściej narażone na kontakt z wirusem (np. weterynarzom) szczepionkę przeciw wściekliźnie podaje się profilaktycznie. W chwili obecnej szczepionka ta (podawana przed lub po kontakcie z wirusem) jest jedyną możliwą formą zabezpieczenia przed wścieklizną.

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia (nas oraz naszych zwierząt domowych), warto przestrzegać kilku zasad. Nie wolno karmić, ani, co gorsza, głaskać dzikich zwierząt leśnych. Należy unikać kontaktu z bezpańskimi zwierzętami wałęsającymi się po ulicach, a swojego psa lub kota regularnie szczepić i nie pozwalać mu samotnie oddalać się od domu. W przypadku zobaczenia dziwnie zachowującego się zwierzęcia dzikiego lub domowego, należy natychmiast poinformować odpowiednie instytucje.

autor: Kamila MaWi A.I.

Artykuły portalu eurocity.pl o treści związanej z medycyną, farmacją lub weterynarią mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie mogą być podstawą do leczenia ludzi lub zwierząt na własną rękę.
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota