Traszki

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Traszki (obecnie klasyfikowane w 4 rodzajach: Triturus, Mesotriton, Lissotriton, Ommatotriton) zwane też trytonami należą do grupy płazów ogoniastych (Urodela) i rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Są to zwierzęta drapieżne o wodno-lądowym trybie życia. W naszym kraju występują cztery ich gatunki: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, traszka górska i traszka karpacka. Są to płazy o bardzo ciekawej biologii i pięknym ubarwieniu, jednak z uwagi na skryty tryb życia, poza okresem godowym, nie spotykamy się z nimi zbyt często.

Traszki są bardzo tolerancyjne i nierzadko zadowalają się nawet silnie zanieczyszczonymi zbiornikami. W okresie rozrodczym dymorfizm płciowy u wszystkich gatunków jest bardzo wyraźnie zaznaczony. Wiosenne gody odbywają wyłącznie w środowisku wodnym. Zapłodnienie u traszek jest wewnętrzne, czyli następuje w ciele samicy.

Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris)
Najpospolitszy gatunek traszki w Polsce i jednocześnie żyjący najbliżej człowieka. Szczególnie licznie spotykany na nizinach. Ciało ma wysmukłe, a skórę gładką.
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
Jest to nasz największy gatunek traszki i jednocześnie najbardziej związany ze środowiskiem wodnym. Samce dorastają do 14-15, a samice 16-17 cm długości.
Traszka górska (Mesotriton alpestris)
Dorasta od 8 (samiec) do 11 (samica) cm długości. Występuje w różnorodnych zbiornikach, od czystych źródeł górskich po silnie zanieczyszczone bajora.
Traszka karpacka (Lissotriton montandoni)
Jest to nasz najmniejszy gatunek traszki osiągający rozmiary od 6-7 (samiec) do 10 (samica) cm długości. Ciało mają krępe i krótkie.

Wszystkie gatunki traszek są w Polsce prawnie chronione.

autorzy: Dr Hubert Zientek, Mgr Arkadiusz Prażmowski
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 04/2004

Inne gatunki:
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota