Rozella białolica - hodowla

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Pochodzenie
Australia, południowa wschodnia Australia oraz Tasmania.
Charakterystyka
Średniej wielkości papuga. Dorosły ptak ma zwykle długość 30-32 cm. Pierwotnie w swej ojczyźnie zamieszkiwała sawanny z rzadka porośniętą grupami wysokich drzew i kępami krzewów. Potrafiła przystosować się do nowych warunków związanych z industrializacją swej ojczyzny i stała się ptakiem bardzo licznie żyjącym również na obrzeżach miast, w parkach i ogrodach. W Australii nie jest objęta ochroną, jedynie na Tasmanii obowiązuje okres ochronny w czasie lęgów. Na wolności żyje w stadach kilkunastu osobników, żywi się nasionami traw, zbożami, owocami. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, jednakże doświadczony hodowca na podstawie nieznacznych różnic w ubarwieniu oraz budowy głowy potrafi rozróżnić płeć zwierząt.
Warunki chowu
W hodowlach rozelle białolice powinno się utrzymywać w wolierach. Rozmnażają się łatwo lecz w wolierze może znajdować się tylko jedna para, aby nie toczyły między sobą walk o miejsce do gniazdowania i dostęp do pokarmu. Są bardzo odporne na duże zmiany temperatur, mogą być całorocznie utrzymywane w wolierach zewnętrznych. Na przełomie kwietnia i maja po założeniu domków lęgowych (ok. 25 x 25 x 40 cm z otworem wlotowym 8-9 cm) wkrótce znoszą 4-8 białych jajek, które wysiadują 22-24 dni, a następnie karmią młode przez okres 4 tygodni.
Dzięki swemu atrakcyjnemu, nominalnemu ubarwieniu rozella białolica jest jedną z najczęściej hodowanych papug. W Europie hodowane są od 150 lat i uzyskano wiele bardzo atrakcyjnych mutacji barwnych, między innymi odmianę czerwoną, cynamonową, lutino, pomarańczową oraz chyba najpiękniejszą mutację zwaną rubino (na zdjęciu).
Żywienie
Różne gatunki prosa, kanar, owies, słonecznik, kardi, konopie, nasiona traw oraz zielenina, owoce, a w okresie lęgów – skiełkowane nasiona ww. roślin i pokarm jajeczny.
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 

[edytuj] Zobacz też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota