Przygotowanie pupila do zabiegu (Lecznica Weterynaryjna ”as”)

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Lecznica Weterynaryjna ”as”
Lecznica Weterynaryjna ”as”

Artykuł został opracowany przez Lecznicę Weterynaryjną ”as” .

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Lecznicę Weterynaryjną ”as”.


[edytuj] Przygotowanie pupila do zabiegu

Bywa, że stan zdrowia zwierzęcia wymaga interwencji chirurgicznej. Poziom medycyny weterynaryjnej pozwala dziś w większości przypadków skutecznie zmniejszyć do minimum ryzyko zabiegu, choć tak jak w przypadku chirurgii u ludzi zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo. Każdy zabieg jest związany ze stresem i bólem odczuwanym przez pacjenta. Lekarz weterynarii ma dziś do dyspozycji środki pozwalające na ich skuteczne ograniczenie. Postępowanie właściciela zwierzęcia może przyczynić się do ograniczenia ryzyka zabiegu jeśli będzie on przestrzegać poniższych wskazań.


1. Postępowanie właściciela zwierzęcia przed zabiegiem

Ważne jest aby w dniu zabiegu zwierzę miało pusty przewód pokarmowy. Wypełniony układ pokarmowy jest dodatkowym obciążeniem układu krążenia, ponadto po podaniu niektórych środków znieczulających mogą wystąpić wymioty, a w konsekwencji zachłyśnięcie. Może to być przyczyną ciężkich komplikacji zagrażających życiu. Przez 12 godzin przed zabiegiem zwierzę powinno przejść bezwzględną głodówkę może natomiast bez ograniczeń pić wodę. Zapobiegnie to odwodnieniu organizmu. W przypadku zwierząt poruszających się swobodnie należy przetrzymać je przez ostatnie 12 godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Zwierzę należy w tym czasie kilkakrotnie wyprowadzić na zewnątrz na smyczy aby umożliwić mu oddanie moczu i kału. Kotom można stworzyć do tego warunki przygotowując kuwetę z piaskiem. W dniu poprzedzającym zabieg i w dniu zabiegu należy unikać długotrwałych lub intensywnych zabaw, szkolenie i treningu.

Uwagi dodatkowe
Bardzo ważne jest aby poinformować lekarza weterynarii o wszelkich zauważonych zaburzeniach zdrowia zwierzęcia które ma być operowane szczególnie takich jak: biegunka, wymioty, brak apetytu, apatyczne zachowanie, również o rui u suk czy kotek. Te informacje i ewentualne dodatkowe badanie pozwoli lekarzowi ocenić czy zabieg można przeprowadzić w ustalonym terminie.


2. Postępowanie właściciela zwierzęcia po zabiegu

Po zabiegu chirurgicznym jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin organizm zwierzęcia nie funkcjonuje normalne. W okresie wybudzania się zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Temperatura ciała może odbiegać od normy w związku z zaburzeniami pracy ośrodka termoregulacji . Z tego względu bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu całkowitego spokoju, umieszczenie go w ciepłym pomieszczeniu, okrycie kocem lub pledem (także podczas transportu). Szczególnie niebezpieczne są zbyt wczesne próby podnoszenia się zwierzęcia , mogące doprowadzić do urazów. Dlatego należy pamiętać aby zwierzę było w tym okresie pod stała obserwacją. Przez około 12 godzin po zabiegu nie należy jeszcze podawać jedzenia i picia. Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub mogą wystąpić zaburzenia połykania co może doprowadzić do zadławienia się zwierzęcia. Głodówka stosowana w okresie przed i po zabiegu nie będzie miała żadnego niekorzystnego skutku dla zwierzęcia. Celem zapewnienia jak najlepszego gojenia się rany pooperacyjnej zwierzę powinno być w tym okresie pod szczególnym nadzorem: psy powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, koty powinny być trzymane w domu. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek sytuacji mogącej doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. Zwierzęta bardzo często starają się zerwać założony opatrunek lub wylizując ranę usunąć szwy. Należy w tych przypadkach stosować specjalny kołnierz lub ubranko pooperacyjne które uniemożliwią dostęp do rany. Bardzo ważne jest aby przestrzegać terminów wizyt kontrolnych, wszelkich zaleceń lekarza dotyczących podawania leków oraz postępowania w okresie rekonwalescencji. Z powodu zastosowanej głodówki oraz spowolnienia czynności jelit w trakcie i po zabiegu, przez pierwsze 1-2 dni po operacji zwierzę może nie oddawać kału. W przeciwieństwie do tego, oddawanie moczu powinno być normalne już wkrótce po zabiegu. Jakiekolwiek odstępstwa od tego powinny być natychmiast zgłoszone lekarzowi.

Źródło: Lecznica Weterynaryjna ”as”, www.lecznica-as.lodz.pl (03-01-2008)  Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota