Problemy behawioralne - gonienie za ogonem, łapanie wyimaginowanych much

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Artykuł opracowany przez klinikę weterynaryjną Therios :

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Klinikę Weterynaryjną Therios.


[edytuj] Problemy behawioralne

Częstym problemem właścicieli psów jest zespół zaburzeń behawioralnych związanych z rytualnym powtarzaniem pewnych zachowań. Najczęstszą przyczyną jest zespół zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZZOK), schorzenie, którego tłem jest nadpobudliwość, niepokój i lęk.


Objawy:

Pierwsze wyraźne objawy pojawiają się w okresie osiągania przez psa dojrzałości społecznej, tzn. w wieku 1,5-2 lat, u niektórych zwierząt może to być 1 rok, a u innych 3 lata. Z biegiem czasu objawy choroby nasilają się. Pies może wykazywać objawy w obecności właściciela lub gdy pozostaje sam.

  • ziarniniaki z wylizywania obwodowych części kończyn
  • gonienie za własnym ogonem
  • łapanie wyimaginowanych much


Czynniki predysponujące:

Naukowcy uważają, że ZZOK jest schorzeniem przekazywanym genetycznie, predyspozycje występują u zwierząt blisko spokrewnionych (rodzice, rodzeństwo, potomstwo).

Predysponowane rasy psów
Owczarek niemiecki gonienie za własnym ogonem

łapanie i wylizywanie ogona

samookaleczenia

Owczarek belgijski Malinois szeroka gama patologicznych zachowań
Bulterier gonienie za własnym ogonem
Dog niemiecki wylizywanie i wygryzanie różnych części ciała

Rozpoznanie:

Rozpoznanie opiera się na występowaniu powtarzających się stereotypowych zachowań ruchowych, pielęgnacyjnych, pokarmowych lub przywidzeń, które nie pasują do sytuacji, są zbyt częste i zakłócają prawidłowe funkcjonowanie zwierzęcia.

W rozpoznaniu może pomóc dokładny wywiad oraz zarejestrowanie na taśmie wideo/płycie CD zachowań psa przy właścicielu oraz pod jego nieobecność, a także w innych okolicznościach (spacery, zabawa z psami, podróż samochodem, spotkania z obcymi ludźmi itp.). Właściciel powinien uważnie obserwować psa i notować wszelkie interesujące lekarza informacje - w jakich okolicznościach pojawiają się problematyczne zachowania? Jak długo trwają? W jakich okolicznościach zwierzę powraca do normalnego zachowania?


Leczenie:

Podstawową terapią w przypadkach zaburzeń psychicznych u psów jest terapia behawioralna, wspomagana terapią farmakologiczną.


Terapia behawioralna - polega na wyeliminowaniu ewentualnych bodźców wywołujących zmianę zachowania.

  • nagradzanie psa za normalne zachowanie (np. gdy pies spokojnie leży) i ignorowanie zachowań złych (lub odwracanie uwagi). Nie powinno się karcić psa za złe zachowanie, ponieważ może to przynieść wręcz przeciwny efekt (nasilenie , zmiana jednych niepożądanych zachowań na inne lub chwilowe tłumienie)
  • stabilizacja relacji właściciel-pies (konsekwentne trzymanie się ustalonych zasad, ustawienie hierarchii w rodzinie - zawsze najwyżej w hierarchii musi być właściciel!)*
  • zapewnienie psu dodatkowych zajęć - wydłużenie lub zwiększenie częstotliwości spacerów, ćwiczenia zręcznościowe, pływanie.


Terapia farmakologiczna - stosuje się leki przeciwdepresyjne - np. z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (klomipramina) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (fluoksetyna). Dawkę w/w leków modyfikuje się według efektu działania (oczywiście w konsultacji z lekarzem weterynarii). Jeżeli wskazana jest terapia długoterminowa, należy, ze względu na możliwe objawy uboczne, przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych zwierzęcia (badanie kliniczne i badania krwi) co 6-12 miesięcy.


Nie należy prowadzić wyłącznie leczenia farmakologicznego, ponieważ nie likwiduje ono problemu, a tylko wspomaga terapię behawioralną.


autor: lek. wet. Maja Ingarden,  http://therios.strefa.plOgłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota