Porażenie nerwu promieniowego u koni (Klinika Weterynaryjna "Therios")

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Artykuł opracowany przez klinikę weterynaryjną Therios :

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Klinikę Weterynaryjną Therios.


[edytuj] Porażenie nerwu promieniowego u koni

Nerw promieniowy (n. radialis) unerwia mięsień trójgłowy ramienia (m. triceps brachii) oraz mięśnie prostowniki palca. Porażenie tego nerwu powoduje niemożliwość oparcia ciężaru ciała na kończynie piersiowej, ponieważ koń przy pełnym porażeniu nerwu nie ma możliwości jej wyprostowania oraz zgięcia stawu barkowego.


Obraz kliniczny i potępowanie:

Chore konie mają ogromne problemy przy wstawaniu, kładzeniu się i stoją z wyprostowanym stawem barkowym. Staw łokciowy, nadgarstkowy, pęcinowy i koronowy są ciągle zgięte i ściana przednia puszki kopytowej opiera się o podłoże. Podczas ruchu koń ma opuszczony łokieć i wykonuje tylko połowę wykroku, z trudem opierając ciężar na kończynie. Częściowe porażenie umożliwia wykonanie kroku poprzez szarpnięcie barku i kończyny do przodu i podparcie ciężaru ciała, dalsza część wykroku jest zupełnie dobra. Jest to prawdopodobnie związane z funkcją mięśni zginaczy łokcia (poprzez n. musculocutaneus), co umożliwia unoszenie kończyny oraz pasywne podparcie na podłożu, a następnie zgięcie nadgarstka i stawów palcowych poprzez n. ulnaris i n. medianus.

Przy porażeniu nerwu promieniowego pojawia się również zaburzenie czucia skórnego, co można klinicznie stwierdzić, jednakże trudno jest jednoznacznie określić klinicznie region zaburzonego czucia skórnego i przypisać go porażeniu ww. nerwu.


Porażenie trwające powyżej 2 tygodni prowadzi do zaniku tkanki mięśniowej m. triceps, m. extensor carpi radialis, m. extensor ulnaris lateralis oraz prostowników palca.


Nerw promieniowy jest dobrze chroniony przez otaczające mięśnie i porażenie może nastąpić poprzez uszkodzenie mechaniczne, bądź przez ucisk spowodowany nieprawidłową postawą kończyny. Promieniowy typ porażenia pojawia się w części zależnej od nerwu lub okazjonalnie górnej (niezależnej) części kończyny po anestezji w pozycji bocznej, co prowadzi do ucisku masy leżącego zwierzęcia na ww. nerw. Tego typu poanestetyczna forma paraliżu może pojawić się w wyniku miopatii niedokrwiennej razem z lub bez objawów niedokrwiennej neurapraksji (porażenie przejściowe bez zmian w nerwie). Spośród mechanicznych przyczyn uszkodzeń należy wymienić uraz okolicy ramienia lub złamanie pierwszego żebra, co prowadzi do uszkodzenia splotu barkowego.

Uszkodzenie nerwu może wystąpić także przy złamaniu kości ramieniowej, co należy ocenić przed próbą stabilizacji, ponieważ oba urazy rokują źle. W przypadku, gdy uszkodzenie nerwu nastąpiło więcej niż 1 - 2 tygodnie przed badaniem powinno wykonać się elektromiografię w celu określenia rozległości odnerwionych części mięśni. Podczas złamań kości ramieniowej należy ocenić stan nerwu, ponieważ przy uszkodzeniu odcinka dłuższego niż 30 cm, rokowanie jest złe (odnowa nerwu odbywa się w tempie 2,5 cm miesięcznie).


autor: lek. wet. Maja Ingarden,  http://therios.strefa.pl


[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota