Pomoc:Pisownia nazw własnych

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Zebrane tutaj zostały wytyczne odnośnie pisowni i formatowania nazw własnych w portalu EuroAnimal.eu - celem ujednolicenia formy artykułów i odnośników.

Spis treści

[edytuj] Nazwy biologicznych kategorii systematycznych

Nazwy biologicznych kategorii systematycznych (np. rzędy, rodziny, rodzaje) zapisujemy w języku polskim i w łacinie:

w języku polskim
piszemy z małej litery pismem prostym,
w łacinie
piszemy z dużej litery, zawsze pismem pochyłym (choć zwyczaje biologiczne nakazują stosowanie różnych czcionek).

[edytuj] Nazwy gatunków i odmian

Nazwy gatunków zwierząt zapisujemy:

w języku polskim
pismem prostym, z małej litery wszystkie człony za wyjątkiem nazwisk i nazw geograficznych (np. "orzeł bielik", "koń Przewalskiego"),
w łacinie
z dużej litery pierwsze słowo (nazwa rodzaju), z małej litery drugie słowo, z małej litery trzecie słowo (nazwa odmiany), zawsze pismem pochyłym (np. "Equus przewalskii", "Canis lupus familiaris"),
w innych językach
zgodnie z zasadami pisowni ras (poniżej).

[edytuj] Nazwy ras

Nazwy ras zwierząt zapisujemy:

w języku polskim
z małej litery wszystkie człony za wyjątkiem nazwisk i nazw geograficznych (np. "owczarek niemiecki", "pies z Majorki"),
w języku angielskim i niemieckim
wszystkie człony za wyjątkiem przyimków z dużej litery (np. "Kerry Blue Terrier", "Deutscher Schäferhund"),
w innych językach obcych
pierwszy człon z dużej litery, pozostałe człony z małej litery za wyjątkiem nazwisk i nazw geograficznych (np. "Cane da pastore Maremmano-Abruzzese", "Slovenský čuvač").

Jeżeli raza ma swoją polską nazwę to nazwy w językach obcych piszemy pismem pochyłym, jeżeli nazwa obca jest używana w języku polskim, to piszemy ją pismem prostym.

[edytuj] Nazwiska, imiona i nazwy geograficzne

Bez względu na język piszemy z dużej litery i pismem prostym.

[edytuj] Imiona zwierząt

Piszemy z dużej litery pismem pochyłym.

[edytuj] Obce słowa

Słowa obcojęzyczne występujące w tekście, cytowane zazwyczaj dla wyjaśnienia etymologii nazwy piszemy z małej litery (za wyjatkiem nazwisk i nazw geograficznych) pismem pochyłym.

[edytuj] Skrótowce

Skrótowce piszemy dużymi literami (np. ""FCI", "FIFe", "HIV", "ADHD", "WZW"). W żadnym innym wypadku nie używamy samych dużych liter do zapisywania innych nazw własnych.

autor: MaWi, MaWi A.I.Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota