Podstawowe zasady postępowania z psem podczas szkolenia (szkoleniowiec - Artur Wach)

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Spis treści

Artykuł został opracowany przez szkoleniowca psów Pana Artura Wacha.

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Pana Artura .

[edytuj] Przygotuj plan zajęć z psem

Jeśli ktoś chce zrealizować jakieś przedsięwzięcie, powinien sporządzić plan działań, bez tego bowiem może osiągnąć, co najwyżej, mierne efekty. Tym bardziej tą zasadą należy się kierować, mając zamiar poważnie zająć się szkoleniem psa, ponieważ mamy tu do czynienia z żywym organizmem, a nie z martwym przedmiotem. Pomimo, że zdolności umysłowe psa są zdecydowanie mniejsze w porównaniu z ludzkimi, nie oznacza to wcale, że można z nim robić, co nam się tylko podoba. Ten najbliższy przyjaciel człowieka, choć w postępowaniu swoim kieruje się głównie instynktami oraz bodźcami pochodzącymi z otoczenia, ma silnie rozwiniętą zdolność zapamiętywania zjawisk, wrażeń i miejsca, które potrafi łączyć w jakiś obraz sytuacyjny. Bez tych zdolności pies nie byłby zdolny do wykonania najprostszych czynności, nie mówiąc już o nauczeniu go czegokolwiek.

Dlatego niezależnie od tego, jakiego psa mamy i do czego zechcemy go przeznaczyć, musimy szczegółowo zaplanować przeprowadzenie cyklu szkoleniowego. Taki plan powinien zawierać zakres, metodę, czas, miejsce i sposób prowadzenia zajęć. W zależności, do jakiego celu zechcemy przeznaczyć naszego czworonoga, w planie tym musimy uwzględnić niezbędne elementy do realizacji niełatwego przecież przedsięwzięcia, ponieważ inne zagadnienia będą zawarte w nauce psa towarzyszącego, inne w szkoleniu użytkowego czworonoga. Początkującym amatorom proponuję zapoznać się z fachową literaturą i na jej podstawie należy zbudować plan dostosowany do własnych potrzeb. Proszę pamiętać, by w zaplanowanych zajęciach uwzględnić pewną chronologię ćwiczeń. Mam tu na myśli rozpoczęcie nauki od elementów najłatwiejszych, ustawionych proporcjonalnie do stopnia ich trudność. Oznacza to, że musimy rozpoczynać zajęcia od podstawowych elementów, które dają pozycję wyjściową do kolejnych. Np. Najpierw musimy nauczyć psa siadania, a dopiero potem warowania lub wykonywania ćwiczeń na smyczy, a po ich opanowaniu-bez smyczy. Odwrotna kolejność znacznie utrudni nam szkolenie lub uniemożliwi je.


[edytuj] Wybierz odpowiednie miejsce do ćwiczeń

Po sporządzeniu planu przyjdzie kolej na wybór najodpowiedniejszego miejsca do prowadzenia zajęć, co uzależnione będzie głównie miejscem naszego zamieszkania. Łatwiej znaleźć je na wsi i w małych miasteczkach, trudniej wybrać w mieście. Niezależnie od wspomnianych czynników, musi ono być dostosowane do potrzeb szkoleniowych, wymogów psa oraz spełniać określone kryteria – inne w początkowym okresie nauki, a jeszcze inne w późniejszym czasie. Pierwsze lekcje muszą odbywać się w terenie, gdzie jest jak najmniej bodźców odwracających uwagę psa. Takimi bodźcami są: ruch uliczny, psy, koty, a także inne zwierzęta oraz pozostawione ślady zapachowe wspomnianych zwierząt. Jeśli rozpoczniemy szkolenie w takim miejscu, wówczas nasz wychowanek będzie się rozpraszał i niedokładnie słuchał naszych rozkazów, ponieważ jako drapieżnik i węchowiec, chętniej zainteresuje się ściganiem zdobyczy lub nowymi zapachami. Oczywiście, że idealnego miejsca w otwartym terenie nigdy nie znajdziemy, ale chodzi o to, by zminimalizować zjawiska, które wpływają negatywnie na koncentrację psa. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby znalezienie obszernego pomieszczenia i w nim przeprowadzić kilkanaście lekcji. Jednak jest to rozwiązanie, które da dobre wyniki tylko w początkowej fazie szkolenia, do momentu, aż czworonożny uczeń zapamięta nasze rozkazy. Potem trzeba wyjść z nim na zewnątrz. W miarę postępów w nauce należy zwiększać stopień trudności poprzez zmiany miejsc o stopniowym natężeniu negatywnych bodźców. Będzie to nawet wskazane, by pies przestał interesować się rozpraszającymi zjawiskami otoczenia, a skupiał się tylko i wyłącznie na wydawanych mu rozkazach oraz na kontroli poczynań wychowawcy. Dlatego w końcowym okresie nauczania, należy prowadzić zajęcia w normalnym ruchu ulicznym. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie prowadzimy ich na jezdni, lecz w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego oraz skwerkach i parkach.

Jeśli zaczniemy od niewłaściwego wyboru, wówczas pies będzie się stale rozpraszał, a wydawane rozkazy odbierał niedokładnie, a nawet szczątkowo, Proszę sobie wyobrazić prowadzenie zajęć z czworonogiem, który ciągle się rozgląda, wącha napotkane zapachy i niespokojnie kręci. Wówczas nasze rozkazy nie będą oddziaływać na niego, co w znacznym stopniu utrudni i wydłuży naukę, a przy braku doświadczenia z naszej strony-może ją w ogóle uniemożliwić.


[edytuj] Na miejsce zajęć idź najkrótszą drogą

Na początku szkolenia jest to bardzo ważne, ponieważ pies nie rozumie rozkazów i nie trzyma się należycie nogi opiekuna. Ponadto przemarsz z nim w warunkach miejskich jest zawsze dla niego pewnym stresem, narażony jest również na zmęczenie fizyczne, a przecież powinien przystąpić do ćwiczeń w pełni sprawny tak psychicznie, jak i fizycznie. Należy też brać pod uwagę, że przemarsz zatłoczonymi ulicami z nie przygotowanym czworonogiem zawsze wiąże się z niedogodnościami, które źle wpływają ma samopoczucie obydwu partnerów. Oczywiści, że długość trasy przemarszu uzależniona jest od miejsca zamieszkania i wybranego miejsca szkolenia, ale starajmy się tak zorganizować przemarsz, by wybrana trasa była optymalna.


[edytuj] Szkolenie możesz zacząć dwie godziny po posiłku psa

Pies jako ssak podlega (w wielu przypadkach) podobnym uwarunkowaniom biologicznym, co człowiek, dlatego powinniśmy odpowiednio dobierać porę karmienia i szkolenia. Po posiłku powinien on mieć czas na spokojne trawienie przyjętego pokarmu, co mniej więcej trwa około dwóch godzin. Chodzi o to, by w czasie wysiłku fizycznego nie miał on przepełnionego żołądka. Pomijając biologiczne funkcje organizmu, musimy mieć na uwadze gotowość psa do podjęcia nowych przecież dla niego wyzwań. Bezpośrednio po karmieniu musi on przeczekać w spokoju, aż jego organizm będzie gotowy do jakiegokolwiek wysiłku. Dlatego, tak w czasie posiłku, jak też po nim, nikt nie powinien wydawać psu rozkazów. Dopiero po upływie wspomnianego wyżej czasu, możemy zabrać go i wyjść z nim na ćwiczenia. Zresztą w odpowiednim momencie sam zasygnalizuje nam swoją gotowość do wyjścia na dwór.


[edytuj] Ćwiczenia prowadź z psem wypoczętym i zdrowym

Jeśli chodzi o wypoczynek i zdrowie to pies podlega takim samym uwarunkowaniom jak inne ssaki z człowiekiem włącznie. Podczas szkolenia organizm tego czworonoga zmuszony jest do ponadnormatywnego wysiłku, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Bezustanna koncentracja, kontrolowanie zachowania się przewodnika oraz wykonywanie ćwiczeń z dużym obciążeniem fizycznym powodują, że jego organizm musi być w pełni wydolny i przygotowany na wykonywanie poleceń wychowawcy, nawet w najbardziej niespodziewanych momentach. Ażeby utrzymać psi organizm w pełnej gotowości do wykonywania wspomnianych zadań, musimy zapewnić mu niezbędne warunki do wypoczynku oraz właściwie karmić i dbać o jego zdrowie, co ściśle wiąże się z codzienną pielęgnacją i warunkami zakwaterowania. Jeśli w mieszkaniu legowisko dla psa umieścimy w takim miejscu, że bez przerwy będzie stał komuś na drodze lub będziemy karmić go o niewłaściwych porach, wówczas nie będzie on w pełni zdolny do wzmożonego wysiłku i wykonywania zleconych mu zadań. Z takim psem niczego nie osiągniemy, a zmuszając go do wysiłku ponad jego możliwości, doprowadzi do konfliktów z wychowawcą, co uniemożliwi naukę. Pies chory również nie będzie nadawał się do jakiejkolwiek pracy, dlatego należy obserwować jego zachowanie i na wszelkie odstępstwa od normy reagować natychmiast, nie czekając na rozwój choroby. Jeśli nasz wychowanek jest wypoczęty i zdrowy, będzie okazywał radość życia, a wykonywanie naszych poleceń odbierze jako przyjemność, a nie przykry obowiązek. Z takim czworonogiem praca jest łatwiejsza, a efekty przychodzą same, bez zbędnego wysiłku z naszej i psa strony.


[edytuj] W upalne dni prowadź zajęcia wczesnym rankiem lub późnym wieczorem

Pies jest ponad dwukrotnie mniej odporny na przegrzanie w porównaniu z człowiekiem, ponieważ gruczoły potowe występują u niego tylko pomiędzy palcami, a ciepło wydala ziajaniem. Optymalna temperatura otoczenia dla psa wynosi od – 10 stopni do + 10 stopni, wyższa lub niższa jest dla niego w pewnym stopniu uciążliwa, a w upalne dni nawet niebezpieczna, ponieważ łatwo może dojść u niego do termicznego udaru, który w porę nierozpoznany może doprowadzić nawet do utraty życia. Jeśli pies ma swobodę w postępowaniu, na pewno potrafi sam uchronić się przed upałem, natomiast gdy prowadzimy z nim zajęcia, nie ma on innego wyjścia, jak podporządkować się przewodnikowi. Dlatego w dni upalne musimy tak zaplanować lekcje, by odbywały się w najchłodniejszych porach dnia. Takimi porami są wczesny ranek i późny wieczór, pod warunkiem że jest widno. Jeśli postąpimy wbrew zdrowemu rozsądkowi, wówczas narazimy psa na niepotrzebne cierpienie, zaś nauka w takich warunkach nie odniesie żadnego skutku


[edytuj] Przed ćwiczeniami pozwól się psu wybiegać

Nawet, jeśli to zrobiliśmy wcześniej, nic nie zwolni nas od tego, by przed rozpoczęciem ćwiczeń pozwolić się psu wybiegać. Chociaż ćwiczyliśmy już w wybranym miejscu, na pewno w następnym dniu zostały naniesione świeże zapachy innych zwierząt, z którymi nasz wychowanek chętnie się zapozna. Jeśli nie zezwolimy mu na to, wówczas będzie bez przerwy starał się węszyć, co nie da się mu skoncentrować na poleceniach przewodnika. Ponadto wolne bieganie pozwoli psu na pewną swobodę, przez co zaspokoi swoje potrzeby ruchowe i pozna napotkane zapachy. W praktyce potrzeba psu kilka minut swobodnego biegania, po czym będzie gotowy do szkolenia.


[edytuj] Początkowo prowadź ćwiczenia w miejscu, gdzie pies czuje się najlepiej

Jeśli wybrane do ćwiczeń miejsce jest odpowiednie i pies w nim czuje się dobrze, wówczas prowadzimy tam zajęcia do chwili, aż nasz wychowanek w dostatecznym stopniu będzie wykonywał wydawane mu polecenia. Początkowa faza szkolenia jest zawsze najtrudniejsza, zarówno dla psa, jak też przewodnika, musimy bowiem doprowadzić do tego, by czworonożny uczeń zrozumiał rozkazy i potrafił skojarzyć je z wykonywanymi czynnościami. Jest to bardzo ważne, ponieważ pies przyzwyczajony do danego miejsca, które dobrze już poznał, nie rozprasza swojej uwagi i chętniej koncentruje się na wydawanych poleceniach. Dopiero wtedy, gdy rozumie, czego od niego żądamy, możemy a nawet musimy zmieniać miejsce ćwiczeń, ponieważ nauka w tych samych okolicznościach doprowadzi do tego, że pies będzie bardzo dobrze wykonywał polecenia wychowawcy w tym właśnie miejscu, a przeprowadzony w inne-stanie się nieposłuszny. Najlepszym rozwiązaniem byłoby rozpocząć naukę w pomieszczeniu zamkniętym, a dopiero potem przenieść ją w otwarty teren.

autor: Artur WachOgłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota