Pielęgnica papuzia

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Tak czy siak, istotne z punktu widzenia środowiska, czy też nieistotne, ma i pielęgnica papuzia swoje charakterystyczne cechy, wśród których z pewnością jedną z najbardziej widocznych jest kształt pyska. Pysk ten do złudzenia przypomina dziób ptaka i u "prawdziwej" papuziej pozostaje wiecznie niedomknięty. W sposób istotny przeszkadza to rybie w prawidłowym rozdrabnianiu pokarmu i właściwie tylko silnym mięśniom gardła zawdzięczać może papuzia brak problemów z trawieniem.

Drugą, nie mniej rzucającą się w oczy, a także ważną, z punktu widzenia komfortu życia, cechą jest wygięty w łuk, zdeformowany kręgosłup. Z niektórych doniesień wynika, że taki jego kształt, może czasem stać się przyczyną deformacji organów wewnętrznych, zwłaszcza pęcherza pławnego. Osobniki z nieprawidłowo zbudowanym pęcherzem pławnym mogą wykazywać problemy z zanurzaniem oraz utrzymaniem wygodnej pozycji. Trzeba tu jednak uczciwie przyznać, że większości papuzich ten problem nie dotyczy. Kolejną, zauważalną cechą jest wielkość oczu pielęgnic papuzich.

Ryby te mają bodajże największe, najbardziej "przemawiające" do człowieka oczy, spośród wszystkich ryb, jakie kiedykolwiek widziałam. To te właśnie, błyszczące, zielonkawe oczy są często przyczyną głośnych zachwytów ludzi, po raz pierwszy podziwiających papuzie w sklepowym akwarium....

Jeszcze stosunkowo niedawno piszący o pielęgnicy papuziej autorzy nie potrafili odpowiedzieć sobie jasno na pytanie, czy jest ona produktem hybrydyzacji, czy też raczej celowo pielęgnowanej mutacji. Warto przypomnieć, że z hybrydyzacją mamy do czynienia wówczas, gdy dojdzie do skrzyżowania dwóch osobników należących do różnych ras, odmian lub gatunków.

O mutacji można mówić wtedy, gdy dochodzi do samoistnego pojawienia się cechy (barwy, kształtu), która do tej pory u danego gatunku nie występowała. Mutacje należą do cech przekazywanych także i potomstwu, są więc z reguł dziedziczne (poza mutacjami letalnymi, czyli śmiertelnymi). Mutacje mogą wystąpić zarówno w środowisku naturalnym, jak i też być sprowokowane przez celową działalność człowieka.

autor: Marzenna Kielan
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 08/2004Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota