Ochwat (Klinika Weterynaryjna "Therios")

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Artykuł opracowany przez klinikę weterynaryjną Therios :

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Klinikę Weterynaryjną Therios.


Spis treści

[edytuj] Ochwat

Ochwat jest to stan zapalny tworzywa kopytowego, czyli części wytwórczej rogu kopytowego, spowodowany miejscowymi zaburzeniami w mikrokrążeniu. W wyniku tego kość kopytowa przemieszcza się w stronę podeszwy. Najczęściej dotyczy kończyn przednich, rzadziej tylnych.


[edytuj] Przyczyny:

Główną przyczyną wystąpienia ochwatu jest przekarmienie paszą wysokoenergetyczną, czyli w naszych warunkach najczęściej owsem. Dochodzi tu do spadku kwasowości w jelitach grubych, co prowadzi do śmierci i rozpadu bakterii jelitowych z grupy Enterobacteriaceae. Uwalniane zostają endotoksyny wchodzące w skład ściany komórkowej w/w bakterii, które dostają się do krwi i wraz z nią do naczyń włosowatych kopyta. Tam poprzez szereg reakcji doprowadzają do zniszczenia blaszek wewnętrznej warstwy puszki kopytowej i w konsekwencji do powstania ochwatu. Z innych przyczyn wymienić należy zapalenie jelit, u klaczy zatrzymanie łożyska i posocznicowe zapalenie macicy, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, mięśniochwat porażenny, przyczyny mechaniczne, czy stosowanie dużych dawek kortykosteroidów przy chorobach skórnych. Wszystkie te schorzenia prowadzą do endotoksemii i/lub wyrzutu mediatorów zapalenia do krwi.


FAZY OCHWATU
I faza = faza rozwoju choroby Zapoczątkowane zostaje oddzielanie się blaszek warstwy wewnętrznej puszki kopytowej od tworzywa kopytowego. Faza ta trwa od 8-12 do 30-40 godzin. Jedyne widoczne objawy dotyczą choroby pierwotnej.
II faza = faza ostra Trwa od pierwszych objawów bolesności kopyta do przemieszczenia się kości kopytowej wewnątrz puszki kopytowej. Trwa kilka dni.
III faza = faza przewlekła Następuje po fazie ostrej, o ile nie doszło do wyleczenia konia lub jego eutanazji. Może trwać nieokreśloną długość czasu. Widoczne są objawy bolesności, kulawizna, przemieszczenie kości kopytowej wewnątrz puszki kopytowej.


[edytuj] Objawy:

Pierwszym widocznym objawem ostrego ochwatu jest przenoszenie ciężaru ciała z jednej kończyny na drugą. Temperatura puszki kopytowej wzrasta do ponad 30oC, wyczuwalne jest tętnienie tętnic palcowych. Koń w czasie ruchu i przy badaniu ortopedycznym wykazuje objawy większej lub mniejszej bolesności, może przybierać charakterystyczną postawę odciążając piętki.

Przy ochwacie przewlekłym widoczna jest kulawizna, przy omacywaniu brzegu koronowego puszki kopytowej wyczuwalna jest ostra krawędź, na początku tylko na wysokości wyrostka wyprostnego kości kopytowej, w zaawansowanych stadiach wzdłuż całego brzegu. Kość kopytowa ulega przemieszczeniu w stronę podeszwy powodując jej uwypuklenie lub, w skrajnych przypadkach, przebicie. W miarę trwania ochwatu dochodzi do opóźnienia wzrostu przedniej ściany kopyta, przy zachowanym wzroście w okolicy piętek. W efekcie na przedniej ścianie puszki kopytowej widoczne są linie (obrączki), które zbiegają się z przodu, w miejscu najwolniejszego wzrostu puszki, i promieniście rozchodzą się na boki. W ekstremalnych przypadkach kopyto może przyjąć wygląd "pantofla Alladyna" lub może dojść do zejścia puszki kopytowej.


Stopnie kulawizny przy ochwacie

  • I° - koń przenosi ciężar ciała z jednej kończyny na drugą w celu odciążenia bolącej nogi, ale porusza się dość swobodnie.
  • II° - bardziej widoczna kulawizna, zwłaszcza w czasie obracania. Chód jest szczudłowaty, powłóczący. Podniesienie kończyny nie powoduje dyskomfortu kończyny przeciwległej.
  • III° - koń niechętnie się porusza, przeciwstawia się próbom podnoszenia kończyny z powodu silnej bolesności kończyny przeciwległej
  • IV° - koń nie chce się poruszać, często nie jest w stanie się podnieść


[edytuj] Postępowanie:

Najważniejszym elementem leczenia ochwatu jest leczenie choroby podstawowej! Oprócz tego lekarz weterynarii podaje leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i jeżeli potrzeba płyny i antybiotyki. Konia należy całkowicie odstawić od pracy i trzymać w boksie na głębokiej ściółce (najlepiej piasek lub trociny), a chore kończyny chłodzić.

Zmiany przewlekłe, gdy nastąpiło opuszczenie kości kopytowej i związane z nim zmiany puszki kopytowej, są nieuleczalne. Tylko za pomocą odpowiedniego podkucia można zmniejszyć kulawiznę i przedłużyć zwierzęciu zdolność do pracy. Gdy nastąpiło już oddzielenie się rogu, należy róg zdjąć, zdezynfekować powierzchnię, usunąć martwe tkanki i założyć opatrunek.)

Jeżeli mimo rozpoczętego leczenia kość kopytowa dalej przemieszcza się w stronę podeszwy, a ból nie ustępuje, wykonuje się przecięcie ścięgna zginacza głębokiego palców.


autor: lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden http://therios.strefa.pl

Na podstawie materiałów szkoleniowych "Pielęgnacja kopyt i podstawy ortopedii" Toporzysko-Folwark 2001


[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota