Ochwat

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Spis treści

Ochwat to jedna z najczęstszych chorób koni. W encyklopedii można znaleźć suchą definicję tej choroby: ochwat to niezakaźne, rozlane zapalenie tworzywa kopytowego, przebiegające z dużą ilością wysięku oraz martwicą blaszek kopytowych. W rzeczywistości ochwat to choroba całego organizmu konia, przyczyna ciężkiej do zlikwidowania kulawizny, a w najgorszych przypadkach - nawet konieczność uśpienia zwierzęcia.

Istnieje kilka rodzajów ochwatu. Ochwat obciążeniowy powstaje w wyniku zbyt długiego transportu lub przeciążenia konia jazdami, zwłaszcza po twardym podłożu (np. w stadninach, gdzie konie musza pracować zbyt długo, by na siebie zarobić). Ochwat paszowy wywołany bywa przez nagła zmianę paszy, przekarmienie, podawanie zwierzęciu świeżego (ni wypoconego) ziarna, zepsutej paszy lub trujących roślin. Trzecim rodzajem ochwatu jest ochwat porodowy lub wywołany ciężkimi chorobami wewnętrznymi. W tym ostatnim przypadku trujące substancje wydzielane przez bakterie wywołują zakłócenia ukrwienia.

[edytuj] Objawy

Ochwat zaczyna się nagle. Podczas pracy koń stąpa coraz ciężej, stawia coraz krótsze kroki. Jego chód staje się sztywny, zwłaszcza na twardym podłożu. Stojąc w boksie przenosi ciężar ciała na kończyny tylne (w przypadku ochwatu przedniego kopyta, znacznie częstszego niż tylnego), przednie kończyny wysuwa do przodu , a tylne podciąga pod brzuch. Dotknięte ochwatem kopyto jest gorące, przy próbach dotyku koń odczuwa ból, cofa nogę. Zwierzę nie ma apetytu, czasemmęczy je biegunka i bóle brzucha. Unika ruchu, szybko się męczy.

[edytuj] Na czym polega choroba

Przy ochwacie paszowym (najczęściej występującym rodzaju ochwatu) dochodzi do przedawkowania węglowodanów. W naszym polskich warunkach podawany jest na ogół owiec, ale praktycznie każdy rodzaj skarmionego zboża po przedawkowaniu może być przyczyną choroby. W jelitach grubych dochodzi do spadku kwasowości, co powoduje rozpad bakterii jelitowych z grupy Enterobacteriacea. Podczas tego rozpadu uwalniane zostają endotoksyny które dostają się do krwi i wraz z nią do naczyń włosowatych kopyta. Tam, poprzez szereg reakcji, doprowadzają do zniszczenia blaszek wewnętrznej warstwy puszki kopytowej. Wewnątrz puszki kopytowej gromadzi się nadmierna ilość płynu. Płyn ten zwiększa ciśnienie w puszce kopytowej, która, stanowiąc zamknięte naczynie, nie może się rozciągać. Ochwat jest dla konia ogromnie bolesny. Duża ilość płynu powoduje dodatkowo odklejenie puszki kopytowej od kości kopytowej, co odgrywa bardzo istotną rolę w deformacji kopyta.

[edytuj] Wyróżnia się trzy fazy choroby:

I faza - rozwój choroby
Zapoczątkowane zostaje oddzielanie się blaszek warstwy wewnętrznej puszki kopytowej od tworzywa kopytowego. Faza ta trwa bardzo krótko - od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin.
II faza - faza ostra
Od pierwszych objawów bolesności kopyta aż po przemieszczenia się kości kopytowej wewnątrz puszki kopytowej. Faza ta trwa kilka dni.
III faza - faza przewlekła
Jeżeli w fazie ostrej nie wyleczono lub uśpiono konia, choroba przechodzi w stan przewlekły. Może trwać nieokreśloną długość czasu, koń odczuwa ból w kopycie, kuleje, kość kopytowa przemieszcza się wewnątrz puszki kopytowej.

[edytuj] Postępowanie

W przypadku podejrzenia występowania ochwatu należy natychmiast wezwać weterynarza. Pierwsza faza choroby trwa zaledwie kilkanaście godzin, więc każda chwila może okazać się bezcenna. Lekarz weterynarii podaje zwierzęciu leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i jeżeli potrzeba - płyny i antybiotyki. Niektóre środki farmakologiczne mogą zapobiec przemieszczaniu się kości kopytowej. Koń podczas leczenia musi być całkowicie odstawiony od pracy, leczenie można wesprzeć umieszczając go w boksie o miękkiej wyściółce (piasek lub trociny) i poddając chłodzącym kąpielom.

Zmiany przewlekłe (gdy nastąpiło opuszczenie kości kopytowej i związane z nim zmiany puszki kopytowej) są niestety nieuleczalne. Przy chronicznym ochwacie jest wymagane podkucie ortopedyczne z mostkiem i podłożoną skórzaną podeszwą. Należy liczyć się z tym, że chronicznie ochwacony koń nigdy już nie będzie nadawał się do pracy.

autor: Kamila, MaWi A.I.Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota