Mięśniochwat porażenny (Klinika Weterynaryjna "Therios")

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Artykuł opracowany przez klinikę weterynaryjną Therios :

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Klinikę Weterynaryjną Therios.


[edytuj] Mięśniochwat porażenny

Jednostka ta posiada wiele różnych nazw w każdym języku. Znana jest u nas jako mięśniochwat porażenny lub choroba poświąteczna, z łac. - mioglobinuria paralitica equorum, z ang. - equine rhabdomyolisis syndrom (ERS), tying-up, Monday morning disease, set fast i in. Prowadzi ona do uszkodzenia włókien mięśniowych oraz uwolnienia produktów ich rozpadu, które obciążają miąższowe narządy wewnętrzne.

Mięśniochwat ma tendencję nawrotową z różnymi interwałami pomiędzy "atakami" oraz zmiennym nasileniem objawów, nawet u tych samych osobników. Trening jest czynnikiem wyzwalającym, ale jego intensywność predysponująca do wywołania objawów jest trudna do ustalenia, nawet u tego samego osobnika. Trudno jest jednoznacznie ustalić przyczynę, a tym bardziej spodziewany przebieg reakcji. Dlatego równie trudno jest ustalić optymalne leczenie, jak i postępowanie profilaktyczne, które będzie skuteczne w kolejnym przypadku.


Do najczęstszych przyczyn mięśniochwatu możemy zaliczyć:

 • nadmiar węglowodanów w diecie
 • miejscową hipoksję (niedotlenienie)
 • niedobór witaminy E i selenu
 • zaburzenia metaboliczne
 • zaburzenia hormonalne, szczególnie dotyczące przemiany hormonów płciowych i tarczycy
 • etiologia wirusowa
 • zaburzenia elektrolitów
 • temperament


Istnieje opinia, że prawidłowe żywienie oraz utrzymanie może znacznie ograniczyć możliwość pojawienia się schorzenia, co sugeruje dużą rolę środowiska w etiologii mięśniochwatu.

Choroba poświąteczna notowana jest u wszystkich ras i typów koni, w różnych porach roku i w zasadzie bez względu na wiek, chociaż obserwuje się więcej przypadków u koni w wieku od 2 do 15 lat, co można wiązać z faktem, iż w tym wieku konie wykazują się największą aktywnością. Zaobserwowano też, iż mięśniochwat częściej pojawia się u klaczy, a szczególnie młodych. Często, jako przyczynę zachorowania, wymienia się nie zmniejszoną dawkę pokarmową u koni, które po intensywnej pracy zostały pozbawione ruchu przez jakiś czas (związana jest z tym nazwa "choroba poświąteczna"). Jednakże, obecnie rzadziej ta przyczyna jest wymieniana, ponieważ coraz więcej przypadków notuje się u koni będących w trakcie regularnego treningu.


Objawy mięśniochwatu

 • niechęć do ruchu, sztywny chód
 • zwiększenie liczby uderzeń serca
 • koń intensywnie się poci
 • wzrost napięcia mięśni
 • brunatno-czerwony mocz


W lekkiej formie schorzenia, objawy trudno odróżnić od innych schorzeń prowadzących do kulawizn, czy sztywnego chodu. W bardziej klasycznych przypadkach, obserwujemy nasilającą się niechęć do ruchu, lub wręcz brak możliwości poruszania się. Objawia się to poprzez sztywność chodu, skracanie kroków w trakcie przeprowadzania, czy w ekstremalnych warunkach wręcz zaleganie.

Najczęściej schorzenie obejmuje tylne kończyny, rzadziej przednie, zwykle obustronnie, choć zdarza się też jednostronnie. W łagodnych przypadkach choroby, poza sztywnością, nie obserwuje się żadnych innych objawów, w cięższych, występuje się obrzęk i bolesność zajętych mięśni. U chorych zwierząt widoczne są objawy bólu i stresu. Konie spoglądają na bolesne miejsca, mają przyspieszone tętno oraz oddechy. W cięższych przypadkach obserwuje się brunatne zabarwienie moczu, co wskazuje na rozległe uszkodzenia mięśni.

Nasilenie objawów klinicznych nie musi być skorelowane z intensywnością i długością trwania obciążenia fizycznego, choć obserwuje się podobną zależność.


Postępowanie:

Mięśniochwat wymaga pomocy lekarza weterynarii!!!

W zależności od intensywności objawów może być konieczność dożylnego nawodnienia konia, oraz terapii farmakologicznej. Koń powinien mieć spokój i stać w boksie na miękkim podłożu. Należy koniowi podać środki moczopędne, osłaniające wątrobę i płyn Ringera, wieloelektrolitowy lub fizjologiczny.

Zdarzają się opinie, że konia z powyższymi objawami należy oprowadzać. Nie wolno tego robić! U chorego konia nastąpiło uszkodzenie mięśni, więc potrzebuje czasu na regeneracje. Ruch jest niewskazany.


Na podstawie materiałów szkoleniowych "Podstawowe wiadomości hipiatryczne dla pokuwaczy koni" Wolbórz 2004


autor: dr n. wet. Jacek Ingarden, http://therios.strefa.pl


[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota