Kanarki kształtne

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Poprzednie części poświęcone były ogólnemu podziałowi kanarków na grupy oraz między innymi kanarkom harceńskim, kolorowym lipochromowym i melaninowym. Nadszedł czas na kanarki kształtne, które zasługują na szczególną uwagę.

Patrząc na grupy kanarków omawiane w poprzednich częściach możemy pomyśleć, że generalnie rasy i odmiany kanarków różnią się od siebie głównie kolorem i śpiewem. W przypadku kanarków kształtnych jest inaczej, gdyż tutaj faktycznie mamy do czynienia z rasami, a nie odmianami. Śmiało można powiedzieć, że jest to najbardziej zróżnicowana i chyba najciekawsza grupa ptaków hodowanych amatorsko. Należy zaznaczyć, że spośród wszystkich gatunków ptaków utrzymywanych w naszych domach, tylko kanarki posiadają tak dużą ilość ras i odmian!

Tradycyjnie muszę w tym miejscu zaznaczyć, że nie jestem w stanie opisać szczegółowo grupy kanarków kształtnych, gdyż liczba ras jest rzeczywiście duża - ponad dwadzieścia. Dlatego artykuł ten należy potraktować jako krótką charakterystykę tych pięknych ptaków, bez zagłębiania się w szczegóły.

W systematyce kanarków przyjęto podział odpowiadający cechom fenotypowym kanarków, czyli opisujący cechy, które widoczne są w bezpośrednim kontakcie z ptakiem. Tak też jest w przypadku kanarków kształtnych, jednakże tutaj nie jest tak prosto podzielić je na grupy ze względu na konkretne cechy fenotypowe. Kanarki kolorowe można było podzielić w bardzo prosty sposób, ponieważ występowanie barwnika melaninowego decydowało o przynależności do grupy kanarków melaninowyh, a jego brak do lipochromowych. Ogólnie mówiąc kanarki kształtne oceniane są ze względu na wygląd, jakość śpiewu nie ma tutaj znaczenia, a kolor nie jest tak ważny, z małymi wyjątkami, jak u kanarków kolorowych. Trudno jest omówić tak liczną i zróżnicowaną grupę, a jeszcze trudniej podzielić ją na grupy, tak jak na przykład możliwe to było przy kanarkach kolorowych.

Spróbujmy jednak podjąć to wyzwanie, i chociaż pobieżnie opisać, a następnie podzielić kanarki kształtne na grupy ptaków posiadających jakieś wspólne cechy.

Nazwa kanarki kształtne sugeruje, że jest to grupa ptaków oceniana ze względu na kształt. Można przyjąć, że jest to określenie trafne. Sędzia ocenia kształt kanarka, jego budowę, wielkość, upierzenie i kolor, jeśli jest to wymagane przez wzorzec. Każda rasa ma zatwierdzony przez C.O.M. standard, który określa jak ma wyglądać idealny jej przedstawiciel. Dodatkowo, dla każdej z nich opracowane są karty ocen uwzględniające wymagania stawiane przez wzorzec. Co więcej, można przyjąć, że kolejność wymienionych w tych kartach pozycji odpowiada ich "ważności". Jeśli na przykład cechą wysoko cenioną u glosterów jest kształt głowy lub korony, to w karcie oceny jest ona ustawiona na pierwszym miejscu i kanarek może za nią uzyskać najwięcej punktów.

Często mówi się o kanarkach kształtnych - posturalne. Dlaczego? Otóż w grupie tych ptaków znajdują się rasy, gdzie oprócz wyglądu oceniana jest postawa i tak zwana "robota", "akcja", podczas której ptak musi przyjąć charakterystyczną pozycję. Przykładami są tutaj rasy garbusów takie jak garbus belgijski (w "akcji" charakterystycznie wyciąga głowę do przodu, podciąga barki w górę, a linia głowy i szyi z linią tułowia wraz z ogonem tworzą kąt mniejszy od 90 stopni), garbus hiszpański (w "akcji" przyjmuje kształt zbliżony wyglądem do liczby jeden), garbus włoski (do liczby 7), garbus szkocki (pozycja łuku - półksiężyca), garbus japoński (pozycja łuku - półksiężyca), garbus monachijski (pozycja półłuku). Do ras, u których wymagana jest odpowiednia "robota" należą oprócz wymienionych wyżej garbusów również: kędzierzawy południowy (ptak przyjmuje pozycję w "akcji" przypominającą liczbę siedem), kędzierzawy szwajcarski (w "akcji" przyjmuje kształt łuku), kędzierzawy melado (w "akcji" liczba jeden).

Inną cechą, według której można by podzielić kanarki kształtne jest obecność korony, czyli "czapeczki" z piór na czubku głowy, ułożonych generalnie symetrycznie w kształcie koła. Zaliczyć tutaj możemy takie rasy jak: lankeszery, krestedy, glostery (w tych rasach występują również osobniki bez koron).

autor: Grzegorz Kopeć
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 11/2006Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota