Kanarki kolorowe

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Jak już wspomnieliśmy w poprzednich częściach podział kanarków na grupy jest umowny. Przyjęto jednak taki system, który ma za zadanie ułatwienie hodowcom i ekspertom ocenę ptaków na konkursach, ale także w dość dobry sposób grupuje ptaki pod względem posiadanych wspólnych cech takich jak na przykład wielkość, kształt, czy kolor.

Jak wiadomo kanarki ogólnie zostały podzielone na trzy duże grupy. Bardzo liczną, a w zasadzie najliczniejszą z nich są kanarki kolorowe. Ponad dwieście odmian barwnych (niektórzy twierdzą, że znacznie więcej) świadczy niewątpliwie o atrakcyjności tych ptaków.

Jak jednak podzielić tak liczną grupę, by nie pogubić się w ogromnej ilości odmian? Oczywiście i z tym sobie poradzono, ponieważ stosowany obecnie podział kanarków kolorowych uwzględnia wszystkie cechy kolorystyki upierzenia.

Kanarki kolorowe podzielono na dwie duże grupy: melaninowe i lipochromowe. Dawniej używano również określenia ciemne i jasne.

Przy tym podziale kanarków uwzględniono bardzo istotną różnicę w kolorystyce upierzenia, opierając na niej system, który obecnie funkcjonuje. Tą cechą jest obecność melaniny, ciemnego barwnika obecnego w piórach tylko części kanarków. Z tego powodu kanarki te zwane są melaninowymi.

Ptaki posiadające tylko barwę lipochromową stanowią odrębną grupę zwaną właśnie kanarkami lipochromowymi. Kanarki lipochromowe podzielone są na sześć grup: żółte, czerwone, białe dominujące, białe recesywne, żółte pastelowe i czerwone pastelowe. Dodatkowo kanarki te można podzielić na trzy kategorie: intensywne, nieintensywne i mozaikowe. Nie będę tutaj wspominał o faktorach, które zostaną omówione w kolejnej części.

Kanarki melaninowe dzielone są ze względu na rodzaj melaniny i jej typ oraz rodzaj lipochromu, kategorię i faktory. System zakłada, że cechy wymienione wyżej będą określane kodem liczbowo-literowym. Ułatwia to szybkie i co najważniejsze zrozumiałe dla wszystkich członków C.O.M. odczytanie o jakim kanarku mówimy, lub jakie ptaki były właśnie oceniane, czy wystawiane. Dla czytelników, którzy zetknęli się po raz pierwszy z określeniami melanina i lipochrom należą się słowa wyjaśnienia. Lipochromy, to jedna z trzech zasadniczych grup barwników występujących w upierzeniu ptaków. Są barwnikami tłuszczowymi, stąd w literaturze nazywa się lipochrom barwą tłuszczową. Lipochromy są z reguły jaskrawożółte i czerwone, rzadziej niebieskie, zielone i fioletowe.

U kanarków zasadniczo spotykamy dwa pierwsze. Lipochromy nie występują w ziarnach, jak melaniny, lecz tworzą w piórach skupienia o niewyraźnych kształtach. Do ich powstawania potrzebne jest dostarczenie do organizmu pokarmu zawierającego karoten. Szczególnie ważne jest, by karoten był dostarczany regularnie i w odpowiednich ilościach w okresie pierzenia. Wiedzą to wszyscy hodowcy kanarków kolorowych, które w przypadku braku karotenu podanego wraz z pokarmem nie osiągają pięknego, intensywnego i równomiernie rozmieszczonego koloru.

Melaniny to również barwniki występujące w piórach ptaków, lecz są to barwniki ciemne. Wystepują dwie grupy: eumelaniny dające czarne, szare i ciemnobrązowe ubarwienie oraz pheomelaniny dające zabarwienie żółte i brązowe, od rdzawo-żółtego do czerwono-brunatnego. Pheomelaniny występują na obrzeżach piór tworząc rysunek w kształcie litery V. Eumelaniny rozmieszczone są w bardziej równomiernie. Melaniny występują w piórach w postaci ziaren, a tworzą się one w specjalnych komórkach zwanych melanoforami.

autor: Grzegorz Kopeć
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 10/2006Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota