Jaszczurki kolczaste - kłopoty z rozrodem

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Rozmnażanie szyszkowców w niewoli jest możliwe, ale niestety dość problematyczne. Jaszczurki te należą do zwierząt żyworodnych. Stosunkowo często zdarza się, że świeżo sprowadzona pochodząca z odłowu samica jest w ciąży i rodzi w terrarium młode. Aby jednak doszło do godów w niewoli z reguły konieczne jest "zimowanie" będące w istocie symulacją pory suchej. W tym celu po ok. tygodniowym poście mającym na celu opróżnienie przewodu pokarmowego jaszczurek stopniowo skracamy czas oświetlania terrarium, aż do całkowitego wyłączenia oświetlenia. Następnie przekładamy szyszkowce do małego pojemnika z kilkoma kryjówkami i miseczką wody i przetrzymujemy przez 30 dni w temperaturze ok. 20oC za dnia i 13-15oC nocą. Pojemników nie spryskujemy, ani nie karmimy zwierząt. Ponieważ dla słabszych okazów zabieg ten może być ryzykowny, codziennie kontrolujemy stan zdrowia jaszczurek i w razie potrzeby przerywamy 'zimowanie'. Jeśli wszystko przebiegło bez problemów po 30 dniach zaczynamy stopniowo zwiększać temperaturę i przywracamy (również stopniowo) oświetlenie terrarium. Następnie zaczynamy wyjątkowo obficie karmić zwierzęta. Powinny one w tym czasie przystąpić do kopulacji. Ciąża trwa około 5 miesięcy po czym samica rodzi od 2 do 5 młodych. Są one w pełni ukształtowane i dochodzą do 6 cm długości. Ponieważ dorosłe osobniki mogłyby potraktować je jako pokarm maluchy należy przenieść do osobnego terrarium bez basenu (mogą się utopić nawet w wodzie o głębokości kilku mm!), ale regularnie skrapianego. Młodym podajemy drobne owady (małe świerszcze, koniki polne), koniecznie z dodatkiem witamin. Unikamy larw mączniaków i drewnojadów, które są zbyt ciężkostrawne dla małych szyszkowców. Terrarium należy również wyposażyć w świetlówkę UV-B, która jest szczególnie ważna dla zapewnienia młodym jaszczurkom prawidłowego wzrostu i uniknięcia wad rozwojowych.

Ze względu na wspomniane już trudności w rozrodzie w warunkach terraryjnych ogromna większość dostępnych w handlu szyszkowców pochodzi z naturalnego odłowu. Gady te są chronione postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) regulującej obrót zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, dlatego podczas zakupu należy zażądać od sprzedawcy dołączenia stosownych dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie oferowanych okazów. Jaszczurki te, mimo niewielkich rozmiarów, osiągają dość zaawansowany wiek - w sprzyjających warunkach są w stanie dożyć w niewoli do 10-12 lat.

autorzy: dr wet. Joanna Zarzyńska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
         dr inż. Paweł Zarzyński
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 11/2006Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota