Hodowla dzikich królików

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

[edytuj] Chów w wolierach

Dobrym rozwiązaniem jest chów w wolierach, które można modyfikować na różne sposoby. Króliki mają wtedy większe możliwości ruchu, kopania nor, nabycia nawyków ucieczki i ostrzegania. Kontynuują życie stadne, zgodnie z tym jak przez lata ukształtowała je natura, zwiększając swoją zdolność przeżycia w stadzie.

Aby zwiększyć możliwość do obserwacji poszczególnych osobników i wyciągać właściwe wnioski, rozsądnie byłoby króliki w wolierze znakować, przynajmniej na początku jej zasiedlania. Jeżeli zwierzętom zostawia się możliwość nieograniczonego kopania nor, siatka boczna winna być wkopana nawet na głębokość 1,5 m. Musimy w tej sytuacji liczyć się z trudnościami przy odłowie królików do sprzedaży, szczepień, zabiegów pielęgnacyjnych i znakowania. Aby zredukować ten problem, konieczne jest pomieszczenie do odłowu królików, które służy również do karmienia.

Inny typ woliery - to płytkie wkopanie siatki bocznej na około 30-50 cm oraz rozłożenie siatki stalowej poziomo na całej powierzchni wybiegu na taką samą głębokość. Siatka pozioma powinna przylegać do ogrodzenia woliery. Sposób ten pozwala zachować w dużym stopniu naturalne zachowania królików, takich jak: kopanie nor, kocenie się w norach i wszystkie inne. Można też uniemożliwić kopanie nor poprzez położenie siatki stalowej na powierzchnię całej woliery. W takim przypadku należy rozstawić budki drewniane o wymiarach 30 x 30 x50 cm, które służą jako schronienie oraz miejsce rozrodu, dają też możliwość utrzymania higieny. Można też zawęzić powierzchnię kopania nor przez położenie pasów siatki wzdłuż ogrodzenia, co również na długo zabezpiecza pasy zieleni pod siatką. Wolierę trzeba koniecznie nakryć lekką siatką, aby uchronić króliki przed drapieżnikami również skrzydlatymi. Stosowane są także pastuchy elektryczne. Bezpieczny prąd płynie w metalowym ogrodzeniu, albo w drutach okalających wybieg na wysokości 50 cm od ziemi, a następny na styku siatki pokrywającej z siatką ogrodzenia.

autor: Edward Majewski
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 11/2006

[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota