Dokumenty konia

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Rozmowa z Panią Sabiną Kotyrba z Rybnika, miłośniczką i posiadaczką koni.

Spis treści

[edytuj] Jakie znaczenie mają dokumenty konia i czy wpływają na jego cenę?

SK: zasadniczo tak właśnie jest, jeżeli koń nie ma udokumentowanego pochodzenia (potocznie papierów) to jest tańszy. Dla ogiera czy klaczy , ma to duże znaczenie bo ich dzieci znów nie będą miały udokumentowanego pochodzenia czyli będą mieć w dokumentach wpisane NN. Dla wałacha ...to już mniej istotne, to tylko dla fanaberii właściciela (że posiada konia rodowodowego) lub może pewności posiadanej rasy.

[edytuj] Kto wydaje dokumenty koniom?

SK: organizacją która zajmuje się z ramienia Państwa opisem koni jest Polski Związek Hodowców Koni w skrócie PZHK, ma swoje terenowe wojewódzkie oddziały, który robi opisy konia w terenie i przeglądy źrebaków, daje licencje na krycie ogierom.

Gdy kryje się klacz ogierem z licencją dostaje się świadectwo pokrycia klaczy, wtedy jeśli klacz tez ma licencję konik będzie miał pełne pochodzenia. Oględzin źrebaków dokonuje się podczas przeglądu hodowlanego i najczęściej przed ich odsadzeniem od matki, jeżeli źrebię jest ogierkiem i przedstawia materiał do hodowli wystawia się mu zezwolenie na dalszy odchów ogierka... jeżeli nie spełnia rasowych wymogów... to najczęściej się go kastruje albo jak właściciel nie chce go kastrować nie dostaje licencji na krycie. Osobno ogier otrzymuje licencję na krycie- czasową, trzeba ją odnowić.

Takie dowody stanowiły kiedyś udokumentowanie pochodzenia konia, są tam wpisane jego nazwa, rasa, kto był hodowcą (zmiany właścicieli), gdzie się urodził, jak nazywali się rodzice i dziadkowie najczęściej do 3 pokolenia.

[edytuj] Jak się takie dokumenty nazywają?

SK: Dziś posługujemy się "paszportami" czyli związek odebrał właścicielom tamte "papiery konia" i na ich podstawie wystawił paszport w których jest wszystko co przedtem, ale dodano istotne zmiany. Jest teraz opis dokładny konia bardzo szczegółowy, którego dokonuje pracownik związku (oczywiście odpłatnie) są miejsca na szczepienia, choroby konia, zmianę właściciela (to tak jakby dodano jeszcze szczegółowe zdjęcie i książeczkę zdrowia zwierzaka) teraz handlarze mają utrudnioną sprawę podrabiania koni pod "papiery" , może ukróci się proceder oszukiwania ludzi.

Teraz jeśli kupuję konia, wyrywam jedną kartkę z paszportu, wysyłam do mojego związku, w rejonie i oni na podstawie danych zawartych na tym formularzu dokonują wpisu kolejnego właściciela.

[edytuj] Czy posiadanie paszportu jest obowiązkowe?

SK: oczywiście wszystkie konie mają mieć paszporty (wyjeżdżając z koniem poza swoją posesję policja ma mnie prawo skontrolować) dlatego konie o nie udokumentowanym pochodzeniu tez mają paszport i opis, ale nie ma podanych rodziców ani rasy czy daty urodzenia. Dlatego też pisze się w ogłoszeniu "koń posiada paszport ale nie ma udokumentowanego pochodzenia".

rozmawiała: Monika Kozień MaWi A.I.
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota