Danio - jak rozmnażać

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

[edytuj] Przygotowanie zbiornika tarliskowego

Dla parki lub trójki tarlaków wystarcza niewielki zbiornik, nawet poniżej 10 l. Polecam jednak większy, o objętości co najmniej 20 l, a w przypadku rozrodu stadnego (danio malabarski) najlepiej 40-50- litrowy. Napełniamy go świeżą, ale odstałą wodą do wysokości jedynie 12-15 cm. Ustalamy jej temperaturę na 25°C (danio kropkowany i malabarski wymagają przy tarle wyższej ciepłoty rzędu 27-28°C). Chociaż udany rozród możliwy jest również w wodzie twardej, to jednak najlepsze wyniki uzyskuje się w miękkiej, poniżej 10°n. Optymalny odczyn to pH 7. (...)

[edytuj] Tarło i technika jego przeprowadzania

Do tarła najlepiej używać kompletów tarlaków składających się z samicy i 2 samców lub 2 samic i 3 samców. Zbyt duża liczba samców wpływa ujemnie na kondycję samicy i może doprowadzić do jej zagonienia (szczególnie, gdy ikrzyca jest młoda). Z kolei, jeśli mleczaków będzie zbyt mało, to niektóre samice mogą zostać nie do końca wytarte lub też odsetek niezapłodnionej ikry może być większy. Na osobniki rodzicielskie wybieramy najintensywniej wybarwione mleczaki oraz ikrzyce z najbardziej napęczniałymi partiami brzusznymi (dobre wypełnienie ikrą jajników). Niektórzy hodowcy radzą rozdzielić tarlaki według płci na okres około tygodnia intensywnie karmiąc je wtedy larwami komarów i wodzienia, względnie doniczkowcami (lecz umiarkowanie, bo to karma bardzo kaloryczna) (...)


[edytuj] Wychów narybku

Larwy wylęgają się zwykle po 2-4 dobach i początkowo wiszą na szybach i roślinach. Zaczynają żerować po 6-7 dobach licząc od dnia wylęgu. Wtedy należy odsłonić zbiornik, można też zacząć go oświetlać. Najlepszym pierwszym pokarmem jest tzw. "pył" - mieszanina pierwotniaków, larw oczlików i wrotków. Jednak w przypadku danio odchów potomstwa jak najbardziej możliwy jest również na pokarmach sztucznych przeznaczonych dla narybku ryb jajorodnych, co ma duże znaczenie w przypadku początkujących akwarystów. Należy jednak pamiętać, że jednorazowa porcja pokarmu powinna zostać zjedzona w ciągu kilku minut po podaniu, gdyż w przeciwnym razie łatwo dochodzi do zepsucia się wody i śnięcia przychówku. Jeszcze dalej idące obostrzenia dotyczą karmienia mlekiem w proszku, żółtkiem jaja kurzego lub drożdżami.

autor: Dr Hubert Zientek, Redaktor Naczelny Magazynu Weterynaryjnego
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 01/2005Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota