CITES, a rejestracja legwana

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

CITES (z ang. the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) w tłumaczeniu na język polski oznacza "Konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikich zwierząt i roślin" - często nazywana konwencją waszyngtońską. Jest to porozumienie pomiędzy rządami, którego celem jest weryfikowanie i kontrolowanie eksportu garunków roślin i zwierząt zagrożonych. Polska przystąpiła do tego porozumienia jako 103 państwo w grudniu 1989 roku.

Gatunek Iguana Iguana, czyli Legwan zielony znajduje się w aneksie B, co oznacza że gatunek nie jest jeszcze zagrożony wyginięciem, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że takim się stanie, jeśli obrót w handlu na świecie nim nie będzie kontrolowany.

Pierwszą rzeczą jaką zrobimy po nabyciu legwana powinno być złożenie wniosku o wpis do rejestru. Należy uczynić to nie później niż 14 dni od daty zakupu legwana w swoim Urzędzie Miasta, w wydziale rolnictwa i ochrony środowiska. Jest to obowiązek każdego właściciela legwana. Ze względu na upierdliwość, niekompetentnośc i nieznajomość środowiska własnej pracy wielu urzędników, proponuję zapoznać się z przytoczonymi poniżej krótkimi opracowaniami, które w przyszłości mogą stać się pomocne:

Podstawą do zarejestrowania legwana jest posiadanie:

  • zezwolenia na wwóz do kraju bądź pozwolenie na pozyskanie
  • świadectwo urodzenia w niewoli, wystawiane przez powiatowego lekarza wyterynarii
  • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia

Nas interesuje ostatni z nich. Lecz powstaje pytanie, czym jest ten tajemniczy "inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia". Otóż, wg prawa może być to faktura, rachunek, wydruk z kasy fiskalnej, ale i wasze orzeczenie, ponieważ dowodem legalności pochodzenia może być wszystko co jest zgodne z prawem. Nie jest również określone w przepisach, jaka instytucja prawna ma orzekać czy takowy dokument jest zgodny ze stanem faktycznym, tak więc może to być oświadczenie właściciela legwana. Urzędnik nie ma prawa zakwestionować autentyczności dokumentu jeśli nie posiada żadnych dowodów stwierdzających, że jest inaczej.

Nigdzie nie jest zapisane także, że dokument stwierdzający legalność pochodzenia musi być dokumentem urzędowym. Tak więc "innym dokumentem stwierdzającym legalność pochodzenia" może być:

  • oświadczenie o znalezieniu zwierzęcia
  • nabyciu go od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej związanej z handlem zwierzętami, która nie jest zobowiązana do przekazania takich dokumentów.


Autor: DuSka 
Źródło: http://www.egzotica.pl/ 

[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota