Bydło

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Bydło - ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich, podrodziny Bovinae (rodzaje Bos (bydło domowe) i Bubalus (bawoły)). Razem z owcami i kozami stanowią tzw. rogaciznę.

Hodowane są dla uzyskania z nich żywności (mleko, mięso, tłuszcz) oraz innych surowców (głównie skóra). Wiele z nich jest wykorzystywanych również jako siła pociągowa.

Bydło to udomowione formy (często także mieszanki gatunków np. żubroń) - pochodzące od takich dzikich gatunków ssaków, jak: banteng, bawół indyjski, gaur, jak, tur, żubr. Europejskie gatunki bydła pochodzą od wymarłego tura, a udomowione zostały w Azji przed ok. 6-7 tys. lat.

Dorosłe samce bydła nazywamy bykami, samice krowami, młode samice jałówkami, a młode cielakami.

Bydło zalicza się do przeżuwaczy, a co za tym idzie posiada charakterystyczną dla tego podrzędu budowę i fizjologię układu pokarmowego.

tekst na licencji GNU Free Documentation License, pierwowzór pochodzi ze strony WikipediiOgłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota