Amazona

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Amazonka (Amazona) - rodzaj ptaków z rodziny papugowatych. Ptaki te zamieszkują środkową Amerykę Południową. W ich ubarwieniu dominuje kolor zielony z czerwonymi plamami na ogonie i skrzydłach.

tekst na licencji GNU Free Documentation License, pierwowzór pochodzi ze strony Wikipedii

[edytuj] Środowisko naturalne

W Ameryce Środkowej i Południowej żyje ponad 140 gatunków papug, co stanowi 40 % wszystkich gatunków na świecie. Zarówno gatunki duże jak też barwnie opierzone dowożone były do Europy od stuleci. Pierwsi zaczęli je sprowadzać Hiszpanie i Portugalczycy.

Międzynarodowy handel papugami osiągnął niewiarygodne rozmiary w połowie XX wieku. Na przykład w 1971 roku przywieziono do USA ponad 230 tysięcy dużych papug. Podpisanie Konwencji Waszyngtońskiej ograniczyło częściowo legalny handel, wzrósł jednak handel nielegalny. Sporo ptaków przemycanych jest przez turystów, a przede wszystkim przez zorganizowane gangi przemytnicze. Ta procedura przyczyniła się w pewnym stopniu do wyginięcia 6 gatunków i 2 podgatunków południowoamerykańskich papug, 25 gatunków i 3 podgatunki są zagrożone, a kolejne 15 gatunków należy do rzadkości.

W największym stopniu zmniejszyły się populacje amazonek. Z dziewięciu gatunków żyjących na Wyspach Karaibskich, pięć jest zagrożonych, jeden występuje niezwykle rzadko, a populacje trzech pozostałych nieustannie maleją.

Za najbardziej zagrożony gatunek uważa się amazonkę niebieskoskrzydłą Amazona pretrei (vittata). Na wyspach Porto Rico, Vieques i Culebra amazonki niebieskoskrzydłe zamieszkiwały nizinne lasy i zarośla mangrowe, które od XIX wieku były systematycznie wycinane. W latach 1930-31 papugi te występowały już tylko na północnym wschodzie Porto Rico w chronionym skrawku tropikalnego lasu, na zboczach pasma górskiego Sierra de Luquilla. W końcu lat pięćdziesiątych doliczono się około 200 osobników tego gatunku, w październiku 1968 roku 19 osobników, a rok później tylko 16. W 1969 roku zaczęto opracowywać specjalny projekt ochrony amazonek niebieskoskrzydłych. Zaobserwowano, że okres rozrodczy gatunku trwa od lutego do czerwca, ptaki gniazdują w dziuplach dużych drzew, których jest stosunkowo niewiele, a w zniesieniu znajdują się najczęściej 2-3 jaja. Zauważono także, że drzewa te wycinane są niekiedy przez amatorów miodu dzikich pszczół. Okazało się jednak, że największe szkody wyrządzał niewielki drapieżnik podobny do kuny. Pustoszył gniazda amazonek niebieskoskrzydłych, wybierał jaja i pisklęta i sam w nich zamieszkiwał. Zaczęto więc zawieszać budki lęgowe w odległości około 20 metrów od gniazd amazonek. Budki te były preferowane przez owe drapieżniki, które chętnie w nich zamieszkiwały i odpędzały ze swojego rewiru inne zwierzęta drapieżne zagrażające gniazdującym amazonkom niebieskoskrzydłym. W ten sposób udało się zwiększyć ich szczątkową populację z 13 sztuk, których doliczono się w 1975 roku do 28 sztuk w roku 1978, mimo że gniazdowały tylko 3 lub 4 pary.

Na wyspie Dominika na Małych Antylach żyją dwa gatunki, którym również grozi wyginięcie. Są to: amazonka cesarska Amazona imperialis oraz amazonka dominikańska Amazona arausiaca. Pierwszy z nich zamieszkuje lasy na zboczach gór, drugi występuje w lasach deszczowych. Masowe wycinki lasów i odłów ptaków spowodowały, że na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku żyło na wyspie około 75 amazonek cesarskich i około 250 amazonek dominikańskich. Niestety tylko niewielka część obszaru, na którym występują te gatunki, leży na terenie parku narodowego.

[edytuj] Hodowla

Jeśli pielęgnujemy jedną amazonkę możemy umieścić ją w klatce z mocnego materiału o wysokości 50-70 cm. Mocujemy w niej jedną lub dwie mocne żerdzie z twardego drewna, które często zmieniamy. Naczynia na wodę i pokarm powinny być ciężkie i twarde. Oswojoną amazonkę codziennie wypuszczamy z klatki, aby mogła polatać po pokoju. W tym momencie nasza obecność jest konieczna, ponieważ ptak swoim silnym dziobem może wyrządzić poważne szkody w bardzo krótkim czasie.

Te niezwykle sympatyczne i kontaktowe ptaki mają jeszcze jedną nieprzyjemną cechę. Często bardzo głośno krzyczą, co może być uciążliwe dla domowników i sąsiadów. Na pomyślny rozród amazonek ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim powinniśmy posiadać dobraną parę złożoną z akceptujących się wzajemnie ptaków o korzystnych genetycznych właściwościach (dobre wysiadywanie jaj, troskliwe karmienie piskląt, niezabijanie potomstwa). Zestawienie pary jest utrudnione, bowiem osobniki obojga płci niczym się nie różnią. Płeć można określić przy pomocy endoskopu lub w wyniku analizy DNA.

autor: Andrzej Jarosz
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora

[edytuj] Systematyka

Do rodzaju Amazona należy około 30 gatunków:
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota