Akwarium dla pielęgniczek

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Jeśli na miejscu, którym dysponujemy nie może stanąć akwarium zbyt duże, ani nawet średniej wielkości, zbiornik o długości 40 cm, szerokości 30 cm i wysokości 25 cm może okazać się dla pary pielęgniczek z rodzaju Apistogramma domem zupełnie satysfakcjonującym. Co więcej, sytuacja taka niesie ze sobą pewne określone plusy: trzymając tylko jedną parę pielęgniczek znacznie prędzej doczekamy się chwil radości, jakie niesie ze sobą możliwość obserwowania niezagrożonego ze strony innych mieszkańców zbiornika, świeżo wyklutego narybku.

Tak niewielkie rozmiary zbiornika (zwłaszcza jego wysokość), nie wiążą się dla pielęgniczek z żadnym dyskomfortem. Wiele z nich w środowisku naturalnym zamieszkuje zbiorniki tej samej wielkości, czasem zaś, choć trudno w to uwierzyć, także zbiorniki znacznie mniejsze. Często ich domem stają wręcz większe kałuże, koleiny wygniecione w miękkiej drodze, czy też doły kopane jako wodopoje dla bydła. Takie właśnie doły zamieszkiwane są przez niektóre populacje ulotnych z pozoru Mikrogeophagus ramirezi.

Parametrem znacznie istotniejszym, aniżeli wysokość czy szerokość akwarium jest w przypadku akwarium dla pielęgniczek jego długość. Niewielkie rozmiary pielęgniczek nie świadczą bowiem o tym, że są to ryby bardzo łagodne - nic bardziej mylnego. Niektóre gatunki demonstrują niezwykle silny terytorializm. Jeśli więc chcemy trzymać w akwarium nie parę, lecz grupę pielęgniczek, składającą się z więcej niż jednego samca, musimy zapewnić rybom zbiornik nieco dłuższy, pozwalający samcom na znalezienie dla siebie "wolnego kąta".

Alternatywą dla zbiorników małych lub wręcz bardzo małych, jest zbiornik duży. W akwarium o długości 120 cm, szerokości 40 cm i wysokości 50 cm (wyższe akwarium jest dla pielęgniczek zupełnie zbędne), można stworzyć warunki do złudzenia przypominające te, w jakich spotkać można choćby niektóre populacje Apistogramma cacatuoides. W płytkich, bardzo ciepłych wolno płynących strumieniach leśnych, gdzie dno pokryte jest czasem nawet metrową warstwą opadłych, butwiejących liści, znaleźć można na stosunkowo niedużym obszarze setki osobników tego gatunku.

autor: Marzenna Kielan
opublikowane za zgodą magazynu Fauna&flora, całość artykułu w numerze 09/2004Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota