Środki dopingowe u koni sportowych (Klinika Weterynaryjna "Therios")

From Encyklopedia Zwierząt - Euroanimal

Artykuł opracowany przez klinikę weterynaryjną Therios :

Lista pozostałych artykułów opracowanych przez Klinikę Weterynaryjną Therios.


Spis treści

[edytuj] Środki dopingowe u koni sportowych

Środki dopingowe można podzielić na środki zakazane, których wykrycie nawet w śladowych ilościach dyskwalifikuje konia z zawodów, oraz środki, dla których w organizmie ustalona została maksymalna granica, której nie wolno przekroczyć.

Środkiem zakazanym jest każda substancja, bez wzgledu na jej pochodzenie, która podana koniowi zmienia jego wydolność podczas zawodów i ma wpływ na osiagnięty wynik. Zmiana ta jest niezgodna z naturalnymi możliwosciami i wydolnością konia osiąganymi na drodze treningu zgodnego z ogólnie uznawanymi zasadami.


[edytuj] Środkami zakazanymi są:

a. środki, które w każdym czasie mogą oddziaływać na jeden lub więcej układów ciała:

 • układ nerwowy
 • układ krążenia
 • układ oddechowy
 • układ pokarmowy, z wyjątkiem środków wyszczególnionych w doustnym leczeniu owrzodzenia żołądka: Ranitydyna, Omeprazol
 • układ moczo-płciowy
 • układ mięśniowo-szkieletowy
 • układ powłokowy (środki drażniące)
 • krew
 • układ odpornościowy, z wyjątkiem dozwolonych szczepionek
 • układ hormonalny

b. środki przeciwgorączkowe, znieczulające i przeciwzapalne

c. środki cytotoksyczne

d. hormony i ich odpowiedniki syntetyczne


[edytuj] Leczenie koni przed zawodami i podczas ich trwania

Ze względu na to, że wiele środków zakazanych wchodzi w skład leków powszechnie stosowanych w lecznictwie koni, każde leczenie konia przed zawodami musi byc zgłoszone lekarzowi weterynarii zawodów, przeprowadzane za jego wiedzą i zgodą oraz udokumentowane na specjalnych formularzach. Decyzję o dopuszczeniu konia (leczonego przed lub w czasie zawodów) do startu w danych zawodach podejmuje sędzia główny na podstawie opinii lekarza zawodów.


[edytuj] Środki, dla których ustalono najwyższy poziom dopuszczalny:

 • substancje pochodzące z naturalnej przemiany materii u konia
 • substancje pochodzace z roslin uprawianych na pasze dla koni
 • substancje pochodzące z zanieczyszczeń powstających w paszy podczas uprawy, przeróbki i transportu.


L.p. nazwa dopuszczalna zawartość
1. Dwutlenek węgla 37 mmol/l w surowicy
2. Dimetylosulfotlenek 15 µg/ml w moczu, 1 µg/ml w surowicy
3. Hydrokortyzon 1 ug/ml w moczu
4. Kwas salicylowy 750 µg/ml w moczu, 6,5 µg/ml w surowicy
5. Testosteron (wolny i związany) 0,02 µg/ml w moczu u wałachów 0,005 µg/ml w moczu u klaczy
6. Teobromina 2 µg/ml w moczu
7. Estranediol (u ogierów) stosunek ilości wolnego i związanego 5a-estrane-3b,17a-diolu do ilości wolnego i związanego 5(10)-estrene-3b,17a-diolu w moczu =1.


autor: lek. wet. Maja Ingarden, http://therios.strefa.pl 

na podstawie "Przepisów weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego"


[edytuj] Przeczytaj też
Ogłoszenia

sprzedam psa
sprzedam kota